Juryn för Konstrundan 2017 består av konstnär Kjell Ekström, Konstrundans projektkoordinator Julia Nyman, Borgå Konstskolas rektor Leena Stolzmann och Pro Artibus VD Sabina Westerholm.