Åboland

Sök konstnär

Åboland 2017

18.8 Konstens fredag

På Taito hantverksskolan kl. 12-15, Klockarståget 5 och 8 i Pargas

Keramiker Cornelius Colliander handleder keramikverkstaden där du får tillverka ditt eget föremål i lera. Föremålet skickas till bränning efter konstfestivalen, men du kan hämta ditt alster efter ett par veckor. Drop-in verkstad.

Fotografera med Kaffepaket! Bildkonstnären Hans Hästbacka har byggt kameror av Kaffinoboxar, gamla surrogatkaffepaket, och nu har du chansen att fotografera med dem! Fotografierna framkallas sedan i ett mörkrum tillsammans med Hästbacka. Drop-in verkstad.

 

Prova på intuitivt drama med dramainstruktör Ida Törnroos från Teater Kojan. Verkstadens tidtabell meddelas här.

Taito hantverksskolas egen lärare Auri Norrman drar en drop-in hantverksverkstad.

På Ateljé Tjuda Pedagogi, Pedagogivägen 9, Kimito, kl. 12-15

Verkstad i digital konst med verktyget Tagtool på svenska och engelska med bildkonstnären Anna Holmlund.

Papperskonstverkstad med konsthantverkare Sari Kippilä på finska och svenska.

Grafikverkstad med återvinningsmaterial, med bildkonstnär Sara Ilveskorpi och konsthantverkare Paula Puikko-Laakso på finska och engelska.

Alla verkstäder är drop-in, så kom förbi när det passar dig!

19-20.8 kl. 11-17 Öppna ateljéer

I spalten till vänster hittar du samtliga deltagande konstnärer, hantverkare och formgivare som deltar i Konstrundan i Åboland år 2015. Konstnärer som väntar på att få visa sitt arbetsrum för dig och berätta om sin konst. Välj ut de besökspunkter som du intresserar dig för, och ta dig en inspirerande runda i konstens tecken!

Konstens fredag 2016 i Åbo med Anna Nummi. Foto: Henrik Zoom.

Arrangör/järjestäjä

Åbolands hantverk rf / Julia Nyman
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

Helsingfors/Helsinki

Lene Wahlsten
konstrundan.helsingfors(at)gmail.com
040 835 2320

Västra Nyland/Länsi-uusimaa

Pro Artibus / Erica Wulff
konstrundan.vastranyland(at)gmail.com
019 2239 016

 

Östra Nyland/Itä-uusimaa

Borgå Konstskola / Leena Stolzmann
konstrundan.ostranyland@gmail.com
0400 880 526

Åland/Ahvenanmaa

Ålands konstförening / Minna Öberg
konstrundan.aland(at)gmail.com
040 827 3961

Österbotten/Pohjanmaa

 Vasa konstnärsgille/Paula Blåfield
konstrundan.osterbotten(at)gmail.com
0400 838893