101. Pive Toivonen

Gatuadress

Laanilantie 70
21570 Sauvo

Telefon

0505141633

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

Jag är bildkonstnär och målar huvudsakligen akvareller. Jag målar små bilder av vackra stunder till havs, på öar och i fjärran länder. Min ateljé ligger på vinden till en gammal stenladugård. Där målar jag större målningar, beställningsarbeten och offentliga arbeten.


Program under Konstrundan

Under Konstrundan visar jag i min ateljé bilder av arbetsprosessen för de offentliga konstverken, som under hösten 2017 förverkligas till hälsocentralen i Kimito.

Mina målningar visas även på Galleri Kettu, som ligger invid ateljén. Man kan också besöka Hereford köttboden på gården.

pive.toivonen ( a ) gmail.com
www.taidevayla.nettisivut.fi Konstnärens CV

Köranvisningar

Från Sagu kyrkobyn kör man 5 km mot Karuna. Sedan vänder man höger vid Laanilantie. Ateljébyggnadens vita torn syns ända till Karunantie.

Körbeskrivning till andra besökspunkter

Köranvisningar från din adress