120. Enda Mattila

Gatuadress

Raunistulantie 25
20300 Turku / Åbo

Telefon

+358505936804

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

Jag är en bildkonstnär som bor i Åbo och för tillfället arbetar jag i Konstnärsgillet i Finland rf:s ateljestiftelses arbetslokaler i Barkers fabrik. För mig är konst framför allt ett tillstånd av ärlighet, där jag kan fundera, ifrågasätta och möta saker innan de tar en verbal form. Mina verk är alltid råa och blottande för mig och ofta förstår jag meningen av mina verk först efteråt när jag analyserar dem.

Mina verk tar ofta formen av målningar eller andra bilder. I bilder är jag intresserad av deras förhållande till verkligheten och maktbruket i representationerna, speciellt hur man är normgivande när man beskriver kropp, kön och sexualitet. Jag vill ändå inte begränsa mitt konstnärskap till bara ett medium och därför har jag gjort t.ex. videokonst, installationer och performanser.

Som konstnär är jag kulturkritisk och mina verk ifrågasätter och bryter ofta mot de rådande normerna, t.ex. det heteronormativa. Jag fascineras av att kombinera den teoretiska nivån och känslorna i mina verk. Under de senaste tiderna har jag behandlat t.ex. frågan om hur mycket makt en människa får över sin egen kropp, förhållandet mellan sinne och kropp och de sociala normernas begränsande inverkan på individens identitet.

mattilalinda ( a ) gmail.com
lindamattila.com Konstnärens CV

Köranvisningar

Ateljéerna på Barkers fabrik, ingång från andra sidan en tågspåret

Körbeskrivning till andra besökspunkter

Köranvisningar från din adress