98. Johan Vestin

Gatuadress

Labbölevägen 332
2700 Kimito

Telefon

0408385980

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

Jag är målare och min huvudsakliga teknik är akrylfärg på duk. Motiven är landskap ibland på gränsen till det abstrakta. Min stil och teknik har jag funnit via en lång utvecklingsprocess där jag stegvis lämnat bort det som inte känts absolut nödvändigt. Jag gör monokromatiska målningar med svart och vitt för jag har upplevt att färgerna bär på en alldeles för stor symbolisk börda.
Konsthistoria har alltid påverkat mitt konstnärliga arbete, så även i de senaste verken som innehåller intryck från surrealismen, romantiken och expressionismen.
Målningarnas motiv baserar sig på mina inre visioner är därmed redan som idéer visuella och grundar sig alltså inte på begreppsligt tänkande. Verken har titlar men jag hoppas de inte är för bindande för jag vill ge publiken möjlighet till egna tolkningar. Även mina egna tolkningar gör jag efter att målningarna är färdiga. På detta sätt vill jag trygga verkens suveränitet så att de inte instrumentaliseras till illustrationer eller annat som jag inte uppfattar som egentlig konst. "Konst är konst och annat är annat" som Ad Reinhardt uttryckte det.

Program under Konstrundan

Jag samtalar gärna med besökarna om min och konsten i övrigt.
OBS, stänger kl. 16 på söndag.

veitsijohan ( a ) gmail.com
taiko.fi/johanvestin Konstnärens CV

Körbeskrivning till andra besökspunkter

Köranvisningar från din adress