91. Ari Karhu, Maakarhu

Gatuadress

Telakkatie 32
25570 Teijo

Telefon

0400 438 789

Konstart

Konsthantverk och hantverk

Information om konstnären/gruppen

Ari Karhu "Nalle". Jag är 56-år gammal smed och grafisk designer. De här branscherna, som till en början verkar väldigt olika, stöder varandra överraskande mycket. Intresset för smide uppstod när jag började göra puukkon. Atmosfären, elden och järnet snärjde mig. Min stig började med kurser på medborgarinstitut. Sedan blev jag artesan från specialmetallinjen och efter det avlade jag smedgesäll-examen. Jag hör också till Finlands konstsmeder.
I smedjan i Tykö, där jag nu jobbar, skapas bland annat konstverk, bruksföremål och verktyg. Traditionella smiden.

Program under Konstrundan

Ässjan är varm under Konstrundan och jag har arbetsdemonstrationer. Smedjan är väldigt gammal och jag smider i traditionella tekniker. Det finns också gamla smidesverktyg, som samlats under åren, i smedjan. Många av verktygen är fortfarande i bruk, eftersom smedens arbete inte förändrats så mycket. Intill smedjan finns en liten butik där en kan se och köpa produkter som tillverkats i smedjan.
Levande musik någon gång under helgen.

maakarhu ( a ) gmail.com
maakarhu.com

Körbeskrivning till andra besökspunkter

Köranvisningar från din adress