Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Savolax och Enare 2017

Öppna ateljéer 19-20.8 kl. 11-17

Konstrundan blir allt populärar inåt land. Igen har vi deltagare i Tammerfors, Tavastehus, S:t Michel och Lappland. Du kan utforska deltagarna i spalten till höger eller via kartorna här ovanför.

Kustö konstherrgård, Konstrundan 2016. Foto: Henrik Zoom.

Arrangör/järjestäjä

Åbolands hantverk rf / Julia Nyman
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

Helsingfors/Helsinki

Lene Wahlsten
konstrundan.helsingfors(at)gmail.com
040 835 2320

Västra Nyland/Länsi-uusimaa

Pro Artibus / Erica Wulff
konstrundan.vastranyland(at)gmail.com
019 2239 016

 

Östra Nyland/Itä-uusimaa

Borgå Konstskola / Leena Stolzmann
konstrundan.ostranyland@gmail.com
0400 880 526

Åland/Ahvenanmaa

Ålands konstförening / Minna Öberg
konstrundan.aland(at)gmail.com
040 827 3961

Österbotten/Pohjanmaa

 Vasa konstnärsgille/Paula Blåfield
konstrundan.osterbotten(at)gmail.com
0400 838893