Östra Nyland 2017


18.8 Konstens fredag i Borgå

Borgå Konstskola ordnar konstfestival för barnfamiljer kl. 10-14! Det ordnas animationverkstad med temat "I borgåkonstnärers fotspår", danskaraoke med dans och teckning, färgmålning, en tryckverkstad med lerarbeten samt musiklekar. Det är drop-in-verkstäder, så du kan komma och gå som du vill. Välkommen!

19-20.8 kl. 11-17 Öppna ateljéer

I spalten till vänster hittar du samtliga deltagande konstnärer, hantverkare och formgivare i Östra Nyland.

Konstens fredag i Borgå Konstskola 2016. Foto: Aino Köhler

Arrangör/järjestäjä

Åbolands hantverk rf / Julia Nyman
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

Helsingfors/Helsinki

Lene Wahlsten
konstrundan.helsingfors(at)gmail.com
040 835 2320

Västra Nyland/Länsi-uusimaa

Pro Artibus / Erica Wulff
konstrundan.vastranyland(at)gmail.com
019 2239 016

 

Östra Nyland/Itä-uusimaa

Borgå Konstskola / Leena Stolzmann
konstrundan.ostranyland@gmail.com
0400 880 526

Åland/Ahvenanmaa

Ålands konstförening / Minna Öberg
konstrundan.aland(at)gmail.com
040 827 3961

Österbotten/Pohjanmaa

 Vasa konstnärsgille/Paula Blåfield
konstrundan.osterbotten(at)gmail.com
0400 838893