Danelle Bergstrom, Greslby, Finström

I år öppnar Danelle Bergstrom för första gången sin ateljé för besökare under Konstrundan. 

Miljön är som hämtad ur en målning där den lummiga grönskan ramar in det gamla sjukhusets vitrappade byggnader invid den intilliggande sjön.  Det är vackert och stillsamt.

Danelle Bergstrom är kanhända ett nytt namn i Finland, men inte i Australien. Som etablerad konstnär i hemlandet Australien bosatte sig Danelle på Åland 2018.  Första resan till Åland skedde ett par år tidigare som konstnärstipendiat ute på ön Källskär, Kökar.  Vistelsen resulterade i stora oljemålningar med vidunderliga havsmotiv som visades i utställningen Våga på Önningebymuseet sommaren 2019.  

Danelle har fullt upp i år.  Under pandemin har hon arbetat med flera utställningar; en på Åland som visas på Galleri Skarpans i sommar och en i Sydney i höst.  Nästa år hålls en retrospektiv utställning av hennes konstnärskarriär på Bathurst Regional Gallery i New South Wales, Australien.

Danelle är även porträttmålare och just nu arbetar hon med officiella porträtt av president Tarja Halonen och av Ulrika Wolf-Knuts, Åbo Akademi.

 

Inspiration 
Att Danelle skulle bli konstnär visste hon redan som barn. Växer man upp i ett hem omgiven av böcker, konstmaterial, musik och i en miljö som uppmuntrar kreativt tänkande och nyfikenhet är det lätt hänt, säger hon.. 

Danelle berättar att hon är tacksam över att kunna arbeta med både människor och natur.  ”De är båda lika viktiga för mig. Som porträttmålare har jag haft förmånen att måla många intressanta personligheter. De är inspirerande och berikande upplevelser för mig personligen.”

Naturen är en lika stor inspirationskälla, fortsätter Danelle. I naturen finner hon metaforer som hjälper henne uttrycka sina innersta känslor, tankar, minnen och upplevelser. Genom alla tider har författare, poeter, musiker vänt sig till naturen för att beskriva smärta, sorg, kärlek och ja, oändligt många andra känslor, berättar hon. Vårt förhållningssätt till naturen är ju helt grundläggande för vår existens, säger Danelle med emfas. ”Jag brinner för miljön och för den starka koppling som finns mellan människa och natur. Vi måste vara rädda om den och om varandra.”

 

Skapandeprocess
Danelle  nästa utmaning är att lära sig svenska. Hon planerar ett avbrott i sitt utställnings schema för att göra det. Hon förklarar att trots sitt svenskklingande efternamn så kan hon inte så bra svenska ännu eftersom föräldrarna skildes hon var liten och fadern återvände till Sverige. 

”Under min skapandeprocess är jag helt uppslukad och isolerar mig. Jag målar dag och natt och oftast flera dukar samtidigt, eftersom oljefärgen ska torka och jag behöver tid att fundera vad nästa steg ska bli”, säger Danelle.  Hon liknar sitt skapande vid ett danskt wienerbröd; många tunna lager på lager. Hon säger med ett skratt: ”Jag går fullständigt upp i mitt skapande när jag målar och blir som besatt, det kan vara frustrerande, överraskande, utmattande, underbart och alltid spännande.”

Danelle ser fram emot att fortsätta upptäcka den nordiska naturen, skärgården, och alla årstidsväxlingar som är så fundamentalt annorlunda för någon uppvuxen i Australien. 

Hon hoppas att intresset för hennes skapande skall finnas även här i Finland och i de nordiska länderna. ”Jag ser mycket fram emot att öppna dörrarna till min ateljé och att få välkomna och träffa nya människor under Konstrundan” säger Danelle.

 

Text: Leila Cromwell-Morgan Lönnroth
Foto: Hülya Tokur-Ehres