67. Ulla Kostiainen - Skogby Bruk

Tilkkujen ompelua käsin_1Ateljeekuva Ulla Kostiainen_2Tilkkusommittelua_3Tilkkutyön valmis osa_4Tilkkuväriharjoitus_5

Gatuadress

Skogbyn Ruukintie 395
10680 Tammisaari

Telefon

0505281283

Konstart

Konsthantverk, Samfundskonst, Textil

Information om konstnären/gruppen

Vi är fyra konstnärer, som väljer att tillsammans ställa ut våra arbeten på Skogby Bruk,som lämpar sig utmärkt väl för ändamålet. Som konstnärer söker vi inspiration av varandra och samarbetar också inom olika projekt. Av olika orsaker kan ingen av oss bjuda in många människor till våra egna arbetsutrymmen.

Vi är Micaela Lappalainen, Jan Lappalainen Yoshi Omori och Ulla Kostiainen.

Micaela kombinerar ofta olika glastillverkningstekniker, som t.ex smält glas med glasmosaik. Hennes glasföremål har genomgått flera olika arbetsskeden, vilket betyder att glasföremålet skurits, slipats och upphettats i ugn 1-3 omgångar för att få sitt slutliga utseende. Micaela har alltid fascinerats av samspelet
mellan ljus och skugga. Glas har en fantastisk förmåga att fånga ljus och därmed skapa fängslande
skuggor. Därför är ljus i någon form en ofta förekommande och viktig detalj i hennes föremål.

Jan är bildkonstnär som arbetar främst med olje- och akvarellmålfärg. Ljus och atmosfär är det väsentliga i hans konstverk.

Yoshi Omori är japansk fotograf, som gjort sin karriär främst i Paris, där han bott 1986 - 2013. Hans arbeten har varit framme i flertaliga utställningar och publikationer. Han har fått erkännande för sina fotografier, som beskriver rörelse och dans. Han har ofta kalllats för en poetisk fotograf, vilket tydligt kan skönjas i boken "Lumi Valo" (Prometheus Kustannus Oy) som gavs ut 2012 i samarbete med dansaren Hanna Ahti. Yoshi har verkat och bott i Helsingfors sedan 2013.

Ulla Kostiainen har arbetat på många områden inom konsten; teater (Tammerfors Arbetarteater), dockteater (Teater Olga), museer (Kulturmuseet och Nationalmuseet). Hon kommer i år att delta i Konstrundan med en verkstad där man kan sy ihop tyglappar under arbetsnamnet: "Att sy livet till en helhet".

Genom att ordna utställningar och verkstäder på Kulturmuseet har hon kunnat fördjupa sig i lappverk från många olika länder. Bakom lappverket ligger mycket filosofi, som inte nödvändigtvis öppnar sig utan att man har bekanntat sig med ämnet.

Bland hinduer i Indien har man t.ex. tänkt att vårt kosmos är fragmentariskt och att genom att sy ihop lappar kan man förena världens kaos till en helhet. Då kan världsbilden börja kännas förståelig. I sitt arbete med lappar har hon försökt följa denna tanke och sy även sitt eget liv till en helhet.

Då och då känner hon sig fascinerad av att tänka på hur rytmen av olika färger, former och storleken av lappar påverkar ytans stämning och jämnvikt. Genom lappverket kan man skapa något helt nytt även om arbetet består av gamla bitar. Så som denna vår värld.

I sin verkstad i Skogby kan du bekanta dig med hennes arbeten som hon har gjort under denna vinter och pröva själv hur det känns att försöka sy ihop ditt liv av små bitar. På vägen kan du möta lyckliga och smärtsamma faser, men stanna inte vid motgångarna, utan sy nästa bit. Det liknar meditation.

Program under Konstrundan

I sin verkstad kommer Ulla Kostiainen att presentera sitt arbete och deltagarna kan göra lappexperiment. Man får gärna ta med egna tygbitar som är relevanta på något sätt. Om man vill kan man dela med sig minnen relaterade till lapparna.
Lappar kan också delas eller bytas mellan deltagare.

Facebook: Ulla Kostianen, Instagram: Ulla Kostiainen

Köranvisningar

Från Ekenäs:

Kör ca 12 km från Ekenäs längs Hangö-vägen tills du kommer till skylten
"Skogby kosthåll". Strax efter skylten kommer Skogby/Harparskog-
avtaget till vänster. Följ Harparskog-skyltningen under Hangö-vägen
( ca 200 m ) tills du kommer till gamla Hangö-vägen. Där skall du
svänga till vänster ( INTE följa Harparskogvägen rakt fram ). Kör
längs gamla Hangö-vägen ca 300 m tills du kommer till Skogby bruks-
vägskylten till höger. Kör längs med den vägen ca 4 km tills du kommer
till Skogby Bruks gårdsplan.

Från Hangö :

Ca 4 km efter Lappvik kommer Skogby/Harparskog-avtaget till höger.
Följ sedan samma anvisningar som för de från Ekenäs kommande.