256. Stina Sandström - Järnvägsgatan 20

(akryl, krita, pastellkrita och kol på duk, 50x60cm)Tusch på papper, 21x29cmBlandteknik, akryl, kol, krita, grafitpenna, 25x25cmAkryl, 50x60cm

Gatuadress

Järnvägsgatan 20
68600 Jakobstad

Telefon

+358 503422201

Konstart

Måleri, Teckning

Information om konstnären/gruppen

Jag är Lösningsfokuserad terapeut, och blir färdig Lösningsfokuserad Bildkonstterapeut i vår. Jag vill ge också andra möjligheten att uppleva och använda konst som uttrycksmedel, att göra konst är i sig är terapeutiskt. Jag använder konsten som en del av det terapeutiska samtalet och som självutvecklande verksamhet. Vid sidan om det målar jag själv i min studio.
Jag fick min konstskolning på Svenska Konstskolan i Nykarleby 1986-89. Att måla är min egen "hälsovård" och i bilderna behandlar jag intuitivt den information och de intryck jag får från min omgivning. De upplevelser, tankar och känslor det väcker, försöker jag förmedla i mina bilder så ärligt och tydligt som möjligt. Konstens hälsofrämjande effekter och kraft vill jag förena med det lösningsfokuserade samtalet i mitt arbete. Detta i kombination med mitt eget ateljéarbete, är min väg på konstens område.

Program under Konstrundan

Öppet hus i studion. Utställning av mina bilder i studioutrymmet. Välkommen!

Facebook: Stina Sandström, Instagram: e.stina.s