268. Minna Kangasmaa - Art Hub Pikisaari

Minna Kangasmaa, Solo, Valokuva paperille, 34 x 32 cm, 2021Minna Kangasmaa, Solo, Valokuva paperille, 34 x 32 cm, 2021

Gatuadress

Pikisaarentie 8
90100 Oulu

Konstart

Installation, Samfundskonst, Skulptur, Visuell Konst

Information om konstnären/gruppen

Jag har arbetat med serien Systema naturae sedan 2007. Serien Systema naturae omfattar skulpturer och installationer samt videor och fotografier. Systema naturae är en verkserie om människan och naturen. Vad menar vi egentligen, när vi pratar om naturen? Kulturforskaren Raymond Williams föreslår natur som det mest komplexa ordet i hela västerländsk kultur. Ordet natur är ett vardagligt ord, men som begrepp blir det svårare att definiera dag för dag – våra uppfattningar om naturen berättar om oss själva, samhället, kulturen och historian, eftersom naturen är en mänsklig idé. På 1700-talet placerade den svenska naturforskaren Carl von Linné människan som en art i ordningen primater i sitt taxonomiska system Systema naturae. Efter artnamnet tillade han uppmaningen ”Nosce te ipsum”, ’’Känn dig själv’’. Jag har skapat verkserien utgående från denna uppmaning.
Verkserien är knutna till en tid då människans agerande har haft en djupgående inverkan på världens ekosystem och geologiska form. Vårt förhållande till världen och hur vi använder och fördelar jordens knappa resurser, samt hur vi behandlar andra människor, djur, växter och i största allmänhet allt på denna planet, har konsekvenser för nuet och framtiden. Här spelar empati en avgörande roll, eftersom den kan vara en väg till nya insikter.

www.minnakangasmaa.fi, Facebook: @arthubpikisaari