235. Annita Ödman - Vasa Konstgrafiker

Kyrkogatan, akvatintAmmonit, reliefetsningAAmmonit, mezzotintPäivi, 20202021

Gatuadress

Skolhusgatan 53
65100 Vasa

Telefon

+358 44 0152299

Konstart

Grafik, Keramik, Skulptur

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Jag har under mer än trettio år arbetat med metallgrafik och skulptur.
Naturen och egna upplevelser är mina främsta inspirationskällor.
Reseupplevelser speglas ofta i mina arbeten.

Program under Konstrundan

Finns på plats med mina arbeten och är tillgänglig för samtal.

Vasa konstnärsgille

Köranvisningar

Kör in på Kasernområdet. Kör till områdets sydvästra hörn. Parkera. Stalli är en låg, lång grå byggnad med ingång på Skolhusgatan sida.