38. Raimo Mattsson

Generation, 2019 (150cm x 150cm) AkrylRaimo MattssonHavet/Meri/The Sea, 2021 (90cm x 120cm) AkrylBoet/Pesä/The Nest, 2018 (150cm x 150cm), blandteknik/sekatekniikka/MixedAning/Aavistus/The Hunch, 2021 (100cm x 100cm) Akryl

Gatuadress

Malmgtatan 12A 5
20100 ÅBO

Telefon

040-5340139

Konstart

Måleri

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Jag är hemma från Eckerö på Åland men bor och arbetar sedan 80-talet som bildkonstnär och lärare i Åbo. Mitt ursprung som fiskarson och att jag vuxit upp på landsbygden har med säkerhet färgat mitt konstnärliga uttryck, inte endast gällande teman, utan kanske snarare när det handlar om stämningar och att spegla min syn på livet i stort. I mina målningar strävar jag till att förmedla något som jag själv kallar "en längtan utan saknad". Ett slags realistisk, allmänmänskligt och pragmatiskt sätt ta sig an existentiella utmaningar. Jag vill att mina målningar i första hand ska förmedla ett poetiskt lugn, en inre balans, harmoni. Jag vill också att min konst ska vara progressiv i den meningen att den inte endast ställer frågor utan att varje frågeställning i sig har ett svar. I min konst vill jag ta steget ut, att stiga ur båten och tro på att vattnet bär. Det är ögonblick av beslut och mod. Det är ögonblick som gör det obekanta bekant, gör en främling till vän och som gör en fånge fri. I min konst vill jag fånga dessa ögonblick. Jag skalar bort förklaringar och bortförklaringar. Jag samlar på tystnader, tysta ögonblick, för att skapa världar av dem. Konst är för mig en övertygelse om att allt går, allt finns! Konst består av ögonblick, avgörande halvnoter eller knappt hörbara fraseringar. Konst är det tysta, korta, obetydliga penseldraget och nyansvalet. Det är en kommatering och en paus mellan orden som ingen lägger märke till, men som på ett avgörande sätt håller ihop alltsammans. Det är i tystnaderna man finner de långsamma ögonblicken som gör den stora skillnaden.

Program under Konstrundan

Jag bjuder in var och en i min ateljé och i mitt hem för att bekanta sig med mitt måleri.

raimo-mattsson.com, Facebook: Raimo Mattsson, Instagram: Raimo Mattsson

raimomattsson.blogspot.com

Köranvisningar

Ingång till gården från Malmgatan 12A. Bortre ändan av huset till vänster.