149. Anne Kauppila - Malminiityntie 20 A -taiteilijayhteisö

Hiljaisuutta hakemassa AKHiljaisuutta hakemassa Sun tukenasTurvassa

Gatuadress

Malminiityntie 20 A
01350 Vantaa

Telefon

+358405633448

Konstart

Formgivning, Grafik, Skulptur

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Jag är en bildkonstnär som har sett en förändring i livet. Jag gör grafik och skulpturer.
De mest populära teknikerna för tillfället är grafik, torrnåls- och mezzotintotekniker, samt skulpturala material i brons, gips, keramik, betong och marmor.

Även om mina verk mestadels är naturalistiska, gör jag dem uttrycksfullt i kraften av en stark känsla. I båda teknikerna försöker jag knyta an till min vägledande idé, viljan, att synliggöra det jag upplever vid varje given tidpunkt. Respektera linje, ljus och skugga i grafiken. I skulpturerna däremot berättar karaktärens väsen och ljuset och skuggan åt vilket håll jag går.

Livserfarenheter har format mig och min konst. I mina verk behandlar jag ofta mänsklighetens ofullkomlighet. Jag är intresserad av en persons skörhet, svaghet och förmåga att söka och finna styrka och skönhet i livet, även i svåra tider.

Jag hoppas att mina verk kunde ge vika för tankar och ge hopp till även svåra frågor och livssituationer

Program under Konstrundan

Lobbygalleri


Köranvisningar

Besök i arbetsrummen från gatusidan