Under Konstens fredag ordnas konstpedagogiskt program för grundskoleelever på olika håll i Finland. Konstens fredag är 7.9.2018. Programmet planeras av regionansvariga tillsammans med konstnärer, hantverkare och designers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstens fredag i Pargas 2017.