Styrgrupp

Konstrundan leds av en styrgrupp som träffas några gånger i året för att utvärdera och utveckla Konstrundan som evenemang. Styrgruppen tar del av feedback från deltagare och besökare och planerar Konstrundans framtid utgående från den.

Styrgruppens medlemmar är från olika branscher och områden i Finland för att garantera mångfald och varierande infallsvinklar. Konstrundans projektledare Martina Lindberg sammankallar styrgruppen.


Styrgruppens medlemmar 2019:

Sebastian Jansson, formgivare, Huvudstadsregionen
Eliisa Riikonen, verksamhetsledare för Åbolands hantverk rf, Åboland
Hanna Wiik-Rosenqvist, hantverkare, Åland
Johan Sandås, konstnär, Österbotten
Leena Stolzmann, rektor, Borgå Konstskola, Östra Nyland
Anna Ulff, konstnär, Västra Nyland


Jury

Till juryn väljs fyra personer varje år. Jurymedlemmarna är experter på konst, konsthantverk eller design och formgivning. Juryn är hemlig och kommenterar inte sina val.

Jari Matti Karhulas skulpturer, Lovisa Konstverkstad, Konstrundan 2018. Foto: Benjamin Suomela.


 

ARRANGÖR/JÄRJESTÄJÄ

Åbolands hantverk rf / Martina Lindberg
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

HELSINGFORS/HELSINKI

Cecilia Hackzell-Ibrahim
konstrundan.helsingfors(a)gmail.com
040 1460866

VÄSTRA NYLAND/LÄNSI-UUSIMAA

Jani A. Purhonen
044 277 9613
konstrundan.vastranyland(a)gmail.com

ÖSTRA NYLAND/ITÄ-UUSIMAA

Borgå Konstskola / Leena Stolzmann
konstrundan.ostranyland(a)gmail.com
0400 880 526

ÅLAND/AHVENANMAA

Edward Johansson
konstrundan.aland(a)gmail.com
0457 343 9797

ÖSTERBOTTEN/POHJANMAA

Christa Friberg
konstrundan.osterbotten(a)gmail.com
050 555 7507

Beställ nyhetsbrev | Tilaa uutiskirjettä