Styrgrupp

Konstrundan leds av en styrgrupp som träffas några gånger i året för att utvärdera och utveckla Konstrundan som evenemang. Styrgruppen tar del av feedback från deltagare och besökare och planerar Konstrundans framtid utgående från den.

Styrgruppens medlemmar är från olika branscher och områden i Finland för att garantera mångfald och varierande infallsvinklar. Konstrundans projektkoordinator Julia Nyman sammankallar styrgruppen.

 

Styrgruppens medlemmar 2018:

Kjell Ekström, konstnär, Åland
Sebastian Jansson, formgivare, Huvudstadsregionen
Eliisa Riikonen, verksamhetsledare för Åbolands hantverk rf, Åboland
Johan Sandås, konstnär, Österbotten
Leena Stolzmann, rektor, Borgå Konstskola, Östra Nyland
Anna Ulff, konstnär, Västra Nyland

 

Jury

Till juryn väljs fyra personer varje år. Jurymedlemmarna är experter på konst, konsthantverk eller design och formgivning. Juryn är hemlig och kommenterar inte sina val.