Styrgrupp

Konstrundan leds av en styrgrupp som träffas några gånger i året för att utvärdera och utveckla Konstrundan som evenemang. Styrgruppen tar del av feedback från deltagare och besökare och planerar Konstrundans framtid utgående från den.

Styrgruppens medlemmar är från olika branscher och områden i Finland för att garantera mångfald och varierande infallsvinklar. Konstrundans projektledare Julia Nyman sammankallar styrgruppen.


Styrgruppens medlemmar 2019:

Sebastian Jansson, formgivare, Huvudstadsregionen
Eliisa Riikonen, verksamhetsledare för Åbolands hantverk rf, Åboland
Hanna Wiik-Rosenqvist, hantverkare, Åland
Johan Sandås, konstnär, Österbotten
Leena Stolzmann, rektor, Borgå Konstskola, Östra Nyland
Anna Ulff, konstnär, Västra Nyland


Jury

Till juryn väljs fyra personer varje år. Jurymedlemmarna är experter på konst, konsthantverk eller design och formgivning. Juryn är hemlig och kommenterar inte sina val.

Jari Matti Karhulas skulpturer, Lovisa Konstverkstad, Konstrundan 2018. Foto: Benjamin Suomela.