Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Savolax och Enare 2017

Öppna ateljéer 19-20.8 kl. 11-17

Konstrundan blir allt populärar inåt land. Igen har vi deltagare i Tammerfors, Tavastehus, S:t Michel och Lappland. Du kan utforska deltagarna i spalten till höger eller via kartorna här ovanför.

Kustö konstherrgård, Konstrundan 2016. Foto: Henrik Zoom.