Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Savolax och Enare

Kustö konstherrgård, Konstrundan 2016. Foto: Henrik Zoom.