56. Showroom HC BERG

Gatuadress

Västankvarnvägen 377
10230 Ingå st

Telefon

+358405476615

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

I mina skulpturer och optiska installationer är verk som engagerar betraktaren fysiskt och skapar en stark interaktiv dialog med miljön. Mina konstverk väcker nyfikenhet i oss att förstå mer om oss själva och vår subjektiva verklighet. Konstverken lämnar oss inte oberörda när vi rör oss i rummet utan de trollbinder, förför blicken, lockar oss att ta del i ett nät av tidsrymddimensioner där bild, tanke och det okända flätas in i varandra. Jag har sedan länge använt mig av ljuset som en sort av primus motor i sin konst. Ett sätt att kontemplera över det existensiella och ifrågasätta bilden av oss själva och det invanda seendets gränser.
Mina konstverks motiv hämtar inspiration från många olika källor och återspeglar mitt sätt att via perceptionen fenomenologiskt utforska, kontemplera runtomkring ljuset och dess egenskaper. Ljuset är något fysiskt och begreppsligt men simultant är den eterisk, ofattbar och höljd i mystik, sett från ett kulturhistoriskt perspektiv. Ljuset har en förmåga att göra det osynliga synligt.

HC BERG (f. 1971) är utexaminerad som Konstmagister både från Konstindustriella högskolan (nuvarande Aalto Universitet) I Helsingfors – Glas Keramik linjen och från Bildkonstakademin i Helsingfors – Skulptörlinjen. Utbildningens mångsidighet synliggörs i hans höga tekniska kunnande och hans förhållningssätt till utnyttjandet av en mångfald av material och uttryckssätt. Han har valts till årets unga konstnär år 2007 i Finland. Han har vunnit erkännande och uppmärksammats Internationellt. HC Bergs konstverk har varit visats Internationellt i Museum, Gallerier och Konstmässor över hela Världen. Hans verk är välrepresenterade i alla de främsta Finländska offentliga konstsamlingar, liksom många utländska privata samlingar. HC Berg bor och arbetar i Ingå.

Program under Konstrundan

Levande musik på lördagen

info ( a ) hcberg.com
www.hcberg.com

Köranvisningar

Åk c.a 66 km från HFRS till Hangö längs väg 51. Avtag till höger (norr) , längs Vestavägen c.a 1,7 km, vänd i T korsningen till höger ( Öst ), c.a 500 m vänd sedan till vänster ( Nord Ost ) 30 m.

Körbeskrivning till andra besökspunkter

Köranvisningar från din adress