Konstrundan är ett etablerat evenemang, som i Finland ordnats årligen sedan 2008. År 2020 hade evenemanget över 300 deltagare från Eckerö i väst till Villmandstrand i öst och från Hangö i syd till Enare i norr samt i städer som t.ex. Tammerfors, S:t Michel och Uleåborg.

År 2021 ordnas Konstrundan under veckoslutet 4-5.9.
Då öppnar nästan 500 professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivareöppnar dörrarna till sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Vi hoppas samla över 16 000 besökare under veckoslutet!

Det centrala målet är att skapa möten mellan de kreativa aktörerna och besökarna.

Den fina illustrationen till höger är gjord för år 2021 av Ulla Donner.

 

Som en del av Konstrundanveckoslutet ordnas Konstens fredag den 3.9.