Konstrundan är ett etablerat evenemang, som i Finland ordnats årligen sedan 2008. År 2020 hade evenemanget deltagare från Eckerö i väst till Villmandstrand i öst och från Hangö i syd till Enare i norr samt i städer som t.ex. Tammerfors, S:t Michel och Uleåborg.

Deltagarantalet har varierat under åren men det rör sig kring närmare trehundra professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare, som öppnar dörrarna till sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Det centrala målet är att skapa möten mellan de kreativa aktörerna och besökarna.

Den fina illustrationen till höger gjordes för år 2020 av Linn Henrichsson.

År 2021 ordnas Konstrundan under veckoslutet 4-5.9.

Som en del av Konstrundanveckoslutet ordnas Konstens fredag den 3.9.

 

 


 

PROJEKTLEDARE / PROJEKTIJOHTAJA /
PROJECT MANAGER

Martina Lindberg
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

 

ARRANGÖR / JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

Åbolands hantverk rf
Strandvägen / Rantatie 16 B
21600 Pargas / Parainen

REGIONKONTAKTER / ALUEVASTAAVAT /
REGIONAL CONTACTS

HELSINGFORS / HELSINKI
Ida Taavitsainen
konstrundan.helsingfors(a)gmail.com

VÄSTRA NYLAND / LÄNSI-UUSIMAA
Jani A. Purhonen
konstrundan.vastranyland(a)gmail.com

ÖSTRA NYLAND / ITÄ-UUSIMAA
Leena Stolzmann
leena.stolzmann(a)gmail.com

ÅLAND / AHVENANMAA 
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth
konstrundan.aland(a)gmail.com

ÖSTERBOTTEN / POHJANMAA
Oona Haapamäki
konstrundan.osterbotten(a)gmail.com

NORRA FINLAND / POHJOIS-SUOMI
Ami Avellán
konstrundan.norrafinland(a)gmail.com

Beställ nyhetsbrev | Tilaa uutiskirjeemme |
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER