Konstrundan är ett etablerat evenemang, som i Finland ordnats årligen sedan 2008. Under Konstrundan-veckoslutet öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare dörrarna till sina ateljéer för allmänheten.

År 2021 ordnas Konstrundan under veckoslutet 4-5.9. I år har vi rekordmånga deltagare: nästan 500 personer presenterar sig och sitt arbete för besökarna. Det centrala målet är att skapa möten mellan de kreativa aktörerna och besökarna.

Den fina illustrationen till höger är gjord för år 2021 av Ulla Donner.

Som en del av Konstrundanveckoslutet ordnas Konstens fredag den 3.9.