Information om konstrundan för besökare

Här får du som besökare information om Konstrundan.

FAQ

Vad är Konstrundan?
Konstrundan har arrangerats sen 2008. Under ett veckoslut öppnar konsthantverkare och konstnärer sina arbetsrum och ger möjlighet för allmänheten att bekanta sig med det kreativa arbetet. Årligen deltar ca 450-500 kreativa aktörer i evenemanget.

Du kan läsa mera om evenemanget under fliken Om Konstrundan

Vad kostar det att besöka konstnärerna?
Det är gratis! Det går att stöda hantverkarna och konstnärerna genom att köpa deras arbeten. 

Var arrangeras Konstrundan?
Konstnärer och hantverkare runt om i Finland deltar i evenemanget, allt från Ekenäs till Nuorgam och från Villmanstrand till Eckerö.

Hur hittar jag information om deltagare?
Årets deltagarlista hittar du här! Du kan söka ateljéer på namn, region eller teknik. I deltagarprofilerna kan du läsa om deltagarna.
kartan kan du också enkelt se vilka besökspunkter som finns i din närhet.

Kan jag köpa verk av deltagarna under Konstrundan?
Du kan köpa konstverk eller produkter direkt av de flesta deltagarna. Många har också t.ex. postkort eller böcker till salu. Hos de flesta kan du betala med kort men det kan vara bra att reservera med lite kontanter.

Hur hittar jag till platserna?
Under deltagarprofilerna hittar du adresser och karta till alla ställen. Klicka här!

Vad är lotteriet och hur kan jag delta i det?
Konstrundans deltagare får föreslå konstverk eller produkter till lotterivinster. Årets lotterivinster finns publicerade i Konstrundan-tidningen och under fliken Konstrunda lotteri. Vid varje besökspunkt kan du fylla i en lott! Det kostar inte att delta i lotteriet. Vinsterna lottas ut efter evenemanget och vinnarna kontaktas personligen i oktober. 

Vad är Konstens fredag?
Under Konstens fredag erbjuder vi en gratis konstuppgift för alla barn i lågstadieålder. Via en film presenterar en konstnär uppgiften och de färdiga alstren kan delas på sociala medier med #konstensfredag

Det finns också möjlighet för gruppbesök hos en del av våra deltagare. Mer information om vilka hantverkare och konstnärer som tar emot gruppbesök på Konstens fredag hittar du här.

Vad är Konstens Afton?
En välgörenhetsauktion som ordnades år 2021 till förmån för den kreativa- och konstnärliga verksamheten på det Nya barnsjukhuset i Helsingfors. Auktionen ordnades online som en nätauktion, på adressen www.helander.com

Verken som auktionerades ut kom från deltagarna i Konstrundan. 

Vad är auktionen?
Se Konstens Afton. 

Vem finansierar Konstrundan?
Från början har Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet stått som Konstrundans huvudfinansiärer. De senaste åren har flera stiftelser bidragit till finansieringen.

År 2021 har Konstrundan fått bidrag av Svenska Kultufronden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse samt Waldemar von Frenckells siftelse.

Vem arrangerar Konstrundan?
Åbolands hantverk rf är arrangör för Konstrundan.
Den 80-år gamla föreningen Åbolands hantverk rf befrämjar och utvecklar finländskt hantverk som kultur, kunnande och näring i sitt verksamhetsområde Åboland. Föreningen är medlem i Taito group som består av Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf och 20 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna. Läs mer om Åbolands hantverk rf här.