84. Yoshi Omori, Skogby Bruk

Gatuadress

Skogbybruksvägen 407
10520 Tenala

Telefon

+ 358 44 2390363

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

Vi är fem konstnärer, som väljer att tillsammans ställa ut våra arbeten på Skogby Bruk,som lämpar sig utmärkt väl för ändamålet. Som konstnärer söker vi inspiration av varandra och samarbetar också inom olika
projekt. Av olika orsaker kan ingen av oss bjuda in många människor till våra egna arbetsutrymmen.

Vi är Viviann Seege, Yoshi Omori, Hans Valmiala, Jan Lappalainen och Micaela Lappalainen. Viviann är keramik-artesan, Yoshi är fotograf, Hans är smed, Jan är bildkonstnär och Micaela glaskonstnär.

Viviann Seege, keramik-artesan, dekormålare, företagare inom välmående och friskvård har skrivit yogasagoboken ”Den Magiska Mattan. Viviann söker sin inspiration i naturen, särskilt fåglar och insekter förekommer ofta i hennes verk. Under Konstrundan visar hon keramik -installationen "Tuppens år"

Yoshi Omori är japansk fotograf, som gjort sin karriär främst i Paris, där han bott 1986 - 2013. Hans arbeten har varit framme i flertaliga utställningar och publikationer. Han har fått erkännande för sina fotografier, som beskriver rörelse och dans.

Han har ofta kalllats för en poetisk fotograf, vilket tydligt kan skönjas i boken "Lumi Valo" (Prometheus Kustannus Oy) som gavs ut 2012 i samarbete med dansaren Hanna Ahti. Yoshi har verkat och bott i Helsingfors sedan 2013.

Hans Valmiala är smed. Han blev metall-artesan från hantverks- och konstindustriella-skolan i Nummela år 2004. Före det utexaminerades han från Koverhar yrkesskola 1979. Att bygga gamla motorcyklar har varit en hobby redan i årtionden. I sitt arbete vill Hans komIbinera nya och gamla metall-bearbetningstekniker.

Varje smed har sin egen stil, Hans' är typisk skandinavisk. Förutom traditionellt smidesarbete gör han metall-konstföremål såsom t.ex. figurer och reliefer. Hans' egentliga arbetsutrymme finns i en gammal smedja i Prästkulla, Tenala.

Jan Lappalainen kombinerar olika medier, så som akvareller, oljefärger, blyertspennor och digitalt media i sitt arbete.
Hans studier i animation och kreativt skrivande har ett stort inflytande på hans bildkonst. Just nu målar Jan huvudsakligen akvareller.

Micaela kombinerar ofta olika glastillverkningstekniker, som t.ex smält glas med glasmosaik. Hennes glasföremål har genomgått flera olika arbetsskeden, vilket betyder att glasföremålet skurits, slipats och upphettats i ugn 1-3 omgångar för att få sitt slutliga utseende. Micaela har alltid fascinerats av samspelet mellan ljus och skugga.

Glas har en fantastisk förmåga att fånga ljus och därmed skapa fängslande
skuggor. Därför är ljus i någon form en ofta förekommande och viktig detalj i hennes föremål.

Program under Konstrundan

Fyra separata utställningar.

Hans Valmiala demonstrerar sin smideskonst på gården. Vandra vår inspirerande naturstig, vi har alla bidragit med var sin vinst, som lottas ut bland deltagarna.

Cafe med hembakt och eget grönt te.

yoshi.omori ( a ) live.com
http://yoshiomori.wixsite.com/yoshiomori

Köranvisningar

Från Ekenäs : Kör ca 12 km från Ekenäs längs Hangö-vägen tills du kommer till skylten "Skogby kosthåll". Strax efter skylten kommer Skogby/Harparskog- avtaget till vänster. Följ Harparskog-skyltningen under Hangö-vägen ( ca 200 m ) tills du kommer till gamla Hangö-vägen. Där skall du svänga till vänster ( INTE följa Harparskogvägen rakt fram ). Kör längs gamla Hangö-vägen ca 300 m tills du kommer till Skogby bruks- vägskylten till höger. Kör längs med den vägen ca 4 km tills du kommer till Skogby Bruks gårdsplan. Från Hangö : Ca 4 km efter Lappvik kommer Skogby/Harparskog-avtaget till höger. Följ sedan samma anvisningar som för de från Ekenäs kommande.

Körbeskrivning till andra besökspunkter

Köranvisningar från din adress