Antti Nieminen, Taipalsaari 

Redan som liten visste Antti att han vill arbeta i ett kreativt yrke. Slumpen avgjorde att det blev metall som han kom att arbeta med och hans stora kunskapshunger har styrt hans studier. Utöver examen till metallartesan studerade Antti bildkonst ett år i Hanoi, Vietnam. Därefter avlade han guldsmedsexamen vid skolningscentret Salpaus i Lahtis. Som bäst går Antti mästersmedskursen i Karis och räknar med att slutföra den hösten 2021.

”Jag vill känna metallerna så bra som möjligt och kunna bearbeta olika metaller
på olika sätt. Man kan kanske säga att jag inte bara förälskat mig i en metall utan i alla.”

Antti är kompetent smed, guldsmed och bildkonstnär och han kan bearbeta alla metaller och ädelmetaller. En stor del av arbetet utgörs av beställningar, såväl till offentliga instanser som till privatpersoner. Coronapandemin har medfört att ca 90% av alla privata beställningar har fallit bort men lyckligtvis har det funnits arbete inom den offentliga sektorn. På våren gjorde Antti bl.a. nya infotavlor och bänkar till Svinhufvuds hemmuseum i Kotkaniemi.

Allra helst gör Antti beställningsarbeten som har en betydelse för beställaren eller för den slutliga mottagaren. Som grund för planeringsarbetet ligger alltid en diskussion med beställaren och genom det får Antti ta del av kundens känsloupplevelser. Då Antti gör en gravsten kan han stöda sorgearbetet eller då han gör förlovnings- eller vigselringar får han vara en länk i kärleksfirandet. Antti strävar efter att få med mottagarens önskemål och värderingar i slutresultatet. Slutresultatet påverkas självklart av vad kunden är villig att betala och då priset är bestämt från början ger det klara ramar för arbetet.

Utöver de beställningsarbeten som Antti gör restaurerar och reparerar han också metallskulpturer och antika föremål.

Alltid då det är möjligt strävar Antti efter att få skapa fritt. I metallen tolkar han sina tankar till smycken eller skulpturer och ibland blir resultatet en installation. Detta skapande arbete gör att Antti inte ”tappar förståndet”, som han själv uttrycker det.

Det bästa i arbetet anser Antti att är det flowtillstånd som uppstår ibland, då arbetet börjar styra sig själv och kommunicera på sitt eget sätt. Då behöver man inte ”göra” – arbetet framskrider liksom av sig själv, just så som det är meningen. Då är yrkeskunskapen, tanken och arbetsprocessen i balans. Antti når flowtillstånd några gånger per vecka men ser också dåliga dagar som lika viktiga för sin utveckling. Som den största utmaningen i sitt arbete ser Antti såväl den fysiska som den mentala orken, båda behöver aktivt upprätthållas.

Antti deltar aktivt i utställningar för att han anser att de har ett stort marknadsföringsvärde. Nu och då genererar utställningar nya beställningar, ofta med fördröjning. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det sällan lönsamt att delta i utställningar, med god tur täcker intäkterna kostnaderna. Men en utställning sätter alltid en naturlig deadline för att skapa något nytt och hjälper således att hålla den skapande lågan vid liv.


Undervisning och skolning

Tidigare har Antti fungerat som lärare vid sidan av sitt eget arbete. Han ser det som en plikt: om man besitter kunskap och färdigheter, bör man dela med sig av dem. Det bästa med att undervisa är att man samtidigt lär sig själv mycket. Antti slutade undervisa p.g.a. tidsbrist och skolornas strängare kompetenskrav och lönenivåer bidrog till beslutet.

För några år sedan var Antti sjukskriven en längre tid efter en knäoperation. Då mognade tanken att koncentrera sig på fritt skapande och beställningsarbeten. Men på ett sätt kan man säga att undervisningen fortsätter, då Antti nu har en lärling i smedjan. Antti ansvarar för planeringen och Matias Moilanen hjälper till med arbetet. Matias ska bli smidesgesäll. Samarbetet fungerar bra och den största nyttan med arrangemanget är att Antti inte är ensam i smedjan. Emellanåt besöker någon kund smedjan, men det kan också gå flera dagar utan att någon tittar in.

Hantverksskolningen i Finland har genomgått stora förändringar, de flesta mot det sämre för de studerande och för inlärningen. Det minskas på timantalet och det finns inte tillräckligt med material så det är rätt utmanande att genomföra undervisningen. Att lära sig själva yrket är inte lika viktigt längre och i undervisningen ges ofta bristfällig information om hur man ska agera i sitt nya yrke. Efter skolan har många därmed stött på problem, då det visat sig att man utöver själva arbetet också behöver behärska marknadsföring, försäljning och nätverkande!

Att nätverka är enligt Antti väldigt viktigt. Få förstår dock vad det innebär i praktiken – hur brett nätverket bör vara samt hur man bäst kan utnyttja det. 

Konstrundan ser Antti som en viktig marknadsföringskanal, som på intet sätt belastar deltagarna men som erbjuder nya kontakter. Det gäller bara att våga gå med!

”Man vet aldrig vad som döljer sig bakom en dörr. Först måste man hitta dörren, sedan måste man våga öppna den och sen måste man ännu våga se vad som döljer sig bakom dörren”, säger Antti.

I år deltar Antti i Konstrundan för andra gången. I fjol hade han närmare 400 besökare, då byns sommartorg ordnades samtidigt på smedjans gård. I år kommer det också att hända mycket vid Rehulas smedja: det utlovas arbetsuppvisningar, en utomhus utställning, ett närmatstorg och ett café, som smedens barn sköter. Antti ser fram emot en livlig dag och försöker planera upplägget så, att han bättre hinner diskutera med besökarna.

 

Text: Martina Lindberg
Foto: Mimosa Elo