Organisation

 

Projektledare

Sedan hösten 2019 fungerar Martina Lindberg som Konstrundans projektledare. Projektledaren ansvarar för planerandet och genomförandet av Konstrundan.

Regionkontakter

I de olika regionerna utses ansvarspersoner att hålla kontakt med deltagarna och att delta i planeringsarbetet inför Konstrundan. 

Regionkontakterna år 2021:

 

Styrgrupp

Konstrundan leds av en styrgrupp som träffas några gånger i året för att utvärdera och utveckla Konstrundan som evenemang. Styrgruppen tar del av feedback från deltagare och besökare och planerar Konstrundans framtid utgående från den.

Styrgruppens medlemmar är från olika branscher och områden i Finland för att garantera mångfald och varierande infallsvinklar. Konstrundans projektledare Martina Lindberg sammankallar styrgruppen.

Styrgruppens medlemmar 2021:
Maija Albrecht, konstgrafiker, Degerby, Västra Nyland
Sebastian Jansson, formgivare, Huvudstadsregionen
Eliisa Riikonen, verksamhetsledare för Åbolands hantverk rf, Åboland
Johan Sandås, konstnär, Österbotten
Leena Stolzmann, rektor, Borgå Konstskola, Östra Nyland
Hanna Wiik-Rosenqvist, hantverkare, Åland
 

Arrangör

Åbolands hantverk rf är arrangör för Konstrundan. 

Jury

Till juryn väljs tre personer varje år. Jurymedlemmarna är experter på konst, konsthantverk eller design och formgivning. Juryn är hemlig och kommenterar inte sina val.

Konstrundans strategi 2019-2024 [PDF]
Utvärderingsrapport 2020 [PDF]


 

PROJEKTLEDARE / PROJEKTIJOHTAJA / PROJECT MANAGER

Martina Lindberg
konstrundan.aboland(a)gmail.com
044 9770 773

 

ARRANGÖR / JÄRJESTÄJÄ / ORGANIZER

Åbolands hantverk rf
Strandvägen / Rantatie 16 B
21600 Pargas / Parainen

REGIONKONTAKTER / ALUEVASTAAVAT / REGIONAL CONTACTS

HELSINGFORS / HELSINKI
Ida Taavitsainen
konstrundan.helsingfors(a)gmail.com

VÄSTRA NYLAND / LÄNSI-UUSIMAA
Jani A. Purhonen
konstrundan.vastranyland(a)gmail.com

ÖSTRA NYLAND / ITÄ-UUSIMAA
Leena Stolzmann
leena.stolzmann(a)gmail.com

ÅLAND / AHVENANMAA 
Leila Cromwell-Morgan Lönnroth
konstrundan.aland(a)gmail.com

ÖSTERBOTTEN / POHJANMAA
Oona Haapamäki
konstrundan.osterbotten(a)gmail.com

NORRA FINLAND / POHJOIS-SUOMI
Ami Avellan  konstrundan.norrafinland(a)gmail.com

Beställ nyhetsbrev | Tilaa uutiskirjeemme | SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER