Vem kan delta i Konstrundan 2024? 

Konstrundan har ordnats årligen i Finland sedan år 2008. Under Konstrundan öppnar medverkande konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina arbetsrum för allmänheten. Som deltagare erbjuds man positiv synlighet, nya kunder och intressanta diskussioner och möten med besökarna. År 2023 hade Konstrundan kring 350 deltagare och vi räknade över 31 000 besök under Konstrundanveckoslutet.

Målet med Konstrundan är att erbjuda allmänheten ett brett utbud av besökspunkter hos kreativa aktörer i hela Finland. Yrkesverksamma aktörer inom konst, konsthantverk och formgivning kan ansöka om att delta. Nytt för 2024 är att även konstnärsresidenser kan delta som egen entitet. 

Konstrundan ordnas följande gång lö-sö 7-8.9.2024. Vi hoppas att du ansöker till nästa Konstrunda och vi ber att du sprider budet i ditt nätverk och lockar nya deltagare till Konstrundan 2024! 

 Ansökan har stängt. 


Kriterierna för att bli antagen är att du är yrkesverksam konstnär, konsthantverkare eller formgivare. 

Med yrkesverksam anses här att

  • aktören har adekvat utbildning inom sitt eget område eller erfarenhet som motsvarar adekvat utbildning och att
  • aktören är aktiv inom sin bransch, t.ex. som företagare på hel- eller deltid. Med ”aktiv” avses att personen har kontinuerlig verksamhet med t.ex. försäljning och regelbundna utställningar eller motsvarande evenemang.


För konstnärsresidenser

  • konstnärsresidenser kan år 2024 söka till Konstrundan som egna entiteter
  • ansökan fylls i med residensen information 
  • som konstnärsresidens kan man söka till Konstrundan även innan konstnärer valts för september månad


I sin bedömning lägger juryn tyngdpunkt på 

  • informationen i ansökningsblanketten om hur aktören presenterar sitt arbete för besökarna
  • visuellt material 
  • meritförteckningen/CV
  • utbildning, erfarenhet och verksamhet

Ett mål med Konstrundan är att stärka professionella kreativa aktörers möjligheter att leva på sitt yrke och därför är kvaliteten och kontinuiteten i arbetet viktiga element i bedömningen.

Notera att juryn inte känner till tidigare ansökningar. Det är därmed viktigt att all behövlig information framgår ur ansökningsblanketten. 

 

Välkommen att ansöka till årets Konstrunda!

Lämna in din ansökan inom utsatt tid, senast må 25.2.2024!

Kontakta oss om du har frågor om ansökan eller om bedömningskriterierna!


Projektledare Frida Gullichsen konstrundan.helsingfors@gmail.com, 040 370 6327