FAQ

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om Konstrundan.

  • Är du konstnär eller hantverkare och intresserad av att delta i Konstrundan. Är det något du undrar över? Klicka här!
  • Är du intresserad av att ta dela av Konstrundan som besökare? Undrar du vad Konstrundan egentligen är? Klicka här!

Konstrundan är ett öppna ateljéer -evenemang som ordnas varje år i september. Under ett veckoslut öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare dörrarna till sina arbetsrum för allmänheten

Om Konstrundan


FAQ för dig som besöker en Konstrundan deltagare

Vad är Konstrundan?
Konstrundan har arrangerats sen 2008. Under ett veckoslut öppnar konsthantverkare och konstnärer sina arbetsrum och ger möjlighet för allmänheten att bekanta sig med det kreativa arbetet. År 2023 deltog ungefär 350 kreativa aktörer i evenemanget.

Du kan läsa mera om evenemanget under fliken Om Konstrundan

Vad kostar det att besöka konstnärerna?
Det är gratis! Det går att stöda våra deltagare genom att köpa deras arbeten. 

Var arrangeras Konstrundan?
Konstnärer och hantverkare runt om i Finland deltar i evenemanget, allt från Ekenäs till Enare och från Villmanstrand till Eckerö.

Hur hittar jag information om deltagare?
Årets deltagarlista publiceras under våren 2024.

Kan jag köpa verk av deltagarna under Konstrundan?
Du kan köpa konstverk eller produkter direkt av de flesta deltagarna. Många har också t.ex. postkort eller böcker till salu. Hos de flesta kan du betala med kort men det kan vara bra att reservera med kontanter.

Hur hittar jag till platserna?
Under deltagarprofilerna hittar du adresser och karta till alla besöksplatser. 

Vad är lotteriet och hur kan jag delta i det?
Konstrundans deltagare får föreslå konstverk eller produkter till lotterivinster. Årets lotterivinster finns publicerade i Konstrundans tidning och under fliken Konstrunda lotteri. Vid varje besökspunkt kan du fylla i en lott! Det kostar inte att delta i lotteriet. Vinsterna lottas ut efter evenemanget och vinnarna kontaktas personligen i oktober. 

Vad är Konstens fredag?
Under Konstens fredag erbjuder vi en gratis konstuppgift för alla barn och alla andra som vill skapa. Via en film presenterar en konstnär uppgiften och de färdiga alstren kan delas på sociala medier med #konstensfredag

Det finns också möjlighet för gruppbesök hos en del av våra deltagare. Mer information om vilka deltagare som tar emot gruppbesök på Konstens fredag hittar du här.

Vem finansierar Konstrundan?
Från början har Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet stått som Konstrundans huvudfinansiärer. De senaste åren har flera stiftelser bidragit till finansieringen.

År 2023 har Konstrundan fått bidrag av Svenska Kultufronden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond samt William Thurings stiftelse.

Vem arrangerar Konstrundan?
Kulturförening Grand r.f. är arrangör för Konstrundan.
Den 25-åriga gamla föreningen värnar och stöder kulturverksamhet i Borgå. Lucka i Borgå öppnades 1999 i Kulturföreningens regi och verkar fortsatt i dess utrymmen. Till deras uppdrag hör att vara ett svenskt rum i centrala Borgå och en viktig mötesplats för föreningar, företag och enskilda aktörer. 
Läs mer om Kulturföreningen Grand här.


FAQ för Dig som medverkar som deltagare i konstrundan

Kostar det att delta i Konstrundan?
Konstrundan uppbär en anmälningsavgift på 20 € för att täcka en del av de adminsitrativa kostnaderna.

När kan man ansöka?
Ansökningstiden är i januari-februari, ungefär 20.1-20.2, kan variera med någon dag från år till år.

Vem kan delta i Konstrundan?
Alla professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare i Finland. Med professionell avses här aktiv och arbetsverksam aktör som har adekvat skolning och/eller arbetserfarenhet. Du kan läsa urvalskriterierna här.

När ordnas nästa Konstrunda?
År 2024 går Konstrundan av stapeln första veckoslutet i september, 7-8.9.2024.

Vem finansierar Konstrundan?
Hittills har Konstrundan huvudsakligen finansierats med stipendier från finlandssvenska fonder. För framtiden finns planer på att bredda finansieringsbasen: bl.a. önskar vi sälja flera annonser och få sponsorer och vi utreder möjligheterna till att grunda en egen stödförening för Konstrundan.

Vem ingår i juryn?
Juryn består av representanter som är sakkunniga inom olika genrer av konst, konsthantverk och formgivning går igenom ansökningarna och tar ställning till om de sökande är professionella aktörer. För att juryn ska ha arbetsro är den hemlig.

Måste jag ha ett eget arbetsrum för att delta?
Målet med Konstrundan är att skapa möten mellan den kreativa aktören och besökaren och att ge en bild av hur aktören arbetar. Mötet kan ske i ett arbetsrum, hemma hos aktören eller i ett helt annat utrymme, t.ex. ett offentligt rum.

Varifrån kommer lotterivinsterna?
Konstrundan väljer en lotterivinst per region.


Under info för deltagare finns det samlat mera nyttig information, material och tips för dig som deltar i Konstrundan.

Läs mera