Information för dig som deltar i Konstrundan

Välkommen med i Konstrundan! På den här sidan hittar du relevant information och material.

Deltagarguide

Här [PDF] hittar du deltagarguiden 2021. Den är full av viktig information!

material

Konstrundans logo svart: Print [PDF], Web [JPG]

Illustrationen för 2021 av Ulla Donner, [JPG]

FAQ

Kostar det att delta i Konstrundan?
Nej.

När kan man ansöka?
Ansökningstiden är i januari-februari, ungefär 21.1-21.2, kan variera från år till år.

Vem kan delta i Konstrundan?
Alla professionella konstnärer, hantverkare och formgivare i Finland. Med professionell avses här aktiv och arbetsverksam aktör som har adekvat skolning eller arbetserfarenhet.

När ordnas nästa Konstrunda?
År 2022 går Konstrundan av stapeln första veckoslutet i september, 3-4.9.2022.

Vem finansierar Konstrundan?
Hittills har Konstrundan huvudsakligen finansierats med stipendier från finlandssvenska fonder. För framtiden finns planer på att bredda finansieringsbasen: bl.a. önskar vi sälja flera annonser och få sponsorer och vi utreder möjligheterna till att grunda en egen stödförening för Konstrundan.

Vem ingår i juryn?
Juryn består av representater som är sakkunniga inom olika genrer av konst, hantverk och formgivning går igenom ansökningarna och tar ställning till om de sökande är professionella aktörer. För att juryn ska ha arbetsro är den hemlig.

Måste jag ha ett eget arbetsrum för att delta?
Målet med Konstrundan är att skapa möten mellan den kreativa aktören och besökaren och att ge en bild av hur aktören arbetar. Mötet kan ske i ett arbetsrum, hemma hos aktören eller i ett helt annat utrymme, t.ex. ett offentligt rum.

Varifrån kommer lotterivinsterna?
Alla deltagare får föreslå vinster till lotteriet. Arrangörerna väljer sedan en vinst per region.