Information för dig som deltar i Konstrundan

Välkommen med i Konstrundan! På den här sidan hittar du relevant information och material.

Deltagarguide

I april laddar vi upp Deltagarguiden för 2023, så att du på ett och samma ställe hittar viktigt och nyttig information om deltagandet i Konstrundan 2023. 

 

INFOBREV

17.1.2023 - Konstrundan info om ansökningstiden [PDF]
 

Klicka här

material

Konstrundans logo svart: Print [PDF], Web [JPG]

MateriaL 2022

Liten vinjettbild [PNG]
Banner [PNG]
FB-evenemangsbanner 2 [PNG]
FB-evenemangsbanner 1 [PNG]

Lotterilappar [PNG]
Lotterivinsterna A3 [PDF]

Affisch A4 [PDF]
Affisch A3 [PDF]
Affisch, med rum att skriva på [PDF]

P-skylt [PDF]
P-skylt invalid [PDF]

Illustrationen för 2022 av Jenni Tuominen.

[svartvit illustration med männuskor, djur och växter. Jenni Tuominen, Konstrundan 2022

 

 

FAQ

Kostar det att delta i Konstrundan?
Konstrundan uppbär en anmälningsavgift på 20 € för att täcka en del av de adminsitrativa kostnaderna.

När kan man ansöka?
Ansökningstiden är i januari-februari, ungefär 20.1-20.2, kan variera med någon dag från år till år.

Vem kan delta i Konstrundan?
Alla professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare i Finland. Med professionell avses här aktiv och arbetsverksam aktör som har adekvat skolning och/eller arbetserfarenhet. Du kan läsa urvalskriterierna här.

När ordnas nästa Konstrunda?
År 2023 går Konstrundan av stapeln första veckoslutet i september, 2-3.9.2023.

Vem finansierar Konstrundan?
Hittills har Konstrundan huvudsakligen finansierats med stipendier från finlandssvenska fonder. För framtiden finns planer på att bredda finansieringsbasen: bl.a. önskar vi sälja flera annonser och få sponsorer och vi utreder möjligheterna till att grunda en egen stödförening för Konstrundan.

Vem ingår i juryn?
Juryn består av representanter som är sakkunniga inom olika genrer av konst, konsthantverk och formgivning går igenom ansökningarna och tar ställning till om de sökande är professionella aktörer. För att juryn ska ha arbetsro är den hemlig.

Måste jag ha ett eget arbetsrum för att delta?
Målet med Konstrundan är att skapa möten mellan den kreativa aktören och besökaren och att ge en bild av hur aktören arbetar. Mötet kan ske i ett arbetsrum, hemma hos aktören eller i ett helt annat utrymme, t.ex. ett offentligt rum.

Varifrån kommer lotterivinsterna?
Konstrundan väljer en lotterivinst per region.