Information för dig som deltar i Konstrundan

Välkommen med i Konstrundan! På den här sidan hittar du relevant information och material.

DeltagarguideN 2023

I Deltagarguiden hittar du viktigt och nyttig information om deltagandet i Konstrundan 2023. [PDF]

KONSTRUNDAN INFOTRÄFFAR 2023

 

VIRTUELLA INFOTRÄFFAR ordnades tisdagen den 13.6.2023

Inspelning på svenska 


Inspelning på finska


Inspelning på engelska

 

DE FYSISKA INFOTRÄFFARNA

I din närhet ordnar vi i år följande infoträffar. 

Östra Nyland – Kulturhuset Grand - måndag 19.6 kl. 17.30-19.00

Huvudstadsregionen - Luckan - onsdag 14.6 kl. 16-18

Västra Nyland - Kyrkslätt Luckan - måndag 12.6 kl. 11-13
    Knipnäs, Ekenäs, måndag 12.6 kl. 16-18

Egentliga Finland - Konstens Hus, ons 14.6 kl. 16-18

Åland – Nipå, onsdag 14.6 kl. 16-18

Österbotten – Novia, måndag 12.6 kl. 16-18

                          Vasa Bibliotek, Venny utrymmet, Tisdag 13.6 kl. 15-17

Norra Finland – Design Center Proto, onsdag 14.6. kl.16-18

INFOBREV

1.6.2023 - Konstrundan info [PDF]
23.3.2023 - Pressmeddelande [PDF]
17.1.2023 - Konstrundan info om ansökningstiden [PDF]

material

Konstrundans logo svart: Print [PDF], Web [JPG]

MateriaL 2023


Illustrationen 2023, Timo Mänttäri [PNG]

Vinjettbild för t.ex. FB / IG, keramiker [JPG]

Banner med datum [PNG]

IG ruta 1 [PNG]

IG ruta 2 [PNG]

IG ruta 3 [PNG]

IG/FB story 1 [PNG]

IG/FB story 2 [PNG]

FB event banner 1 [JPG]

FB event banner 2 [JPG]

FB event banner 3 [JPG]

FB event banner 4 [JPG]

Lotterilappar att printa [PNG]

P-skylt [PDF]

P-skylt invalid [PDF]

Illustrationen för 2023 av Timo Mänttäri.

svartvit illustration med männuskor, djur och växter. Jenni Tuominen, Konstrundan 2022

 

FAQ

Kostar det att delta i Konstrundan?
Konstrundan uppbär en anmälningsavgift på 20 € för att täcka en del av de adminsitrativa kostnaderna.

När kan man ansöka?
Ansökningstiden är i januari-februari, ungefär 20.1-20.2, kan variera med någon dag från år till år.

Vem kan delta i Konstrundan?
Alla professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare i Finland. Med professionell avses här aktiv och arbetsverksam aktör som har adekvat skolning och/eller arbetserfarenhet. Du kan läsa urvalskriterierna här.

När ordnas nästa Konstrunda?
År 2023 går Konstrundan av stapeln första veckoslutet i september, 2-3.9.2023.

Vem finansierar Konstrundan?
Hittills har Konstrundan huvudsakligen finansierats med stipendier från finlandssvenska fonder. För framtiden finns planer på att bredda finansieringsbasen: bl.a. önskar vi sälja flera annonser och få sponsorer och vi utreder möjligheterna till att grunda en egen stödförening för Konstrundan.

Vem ingår i juryn?
Juryn består av representanter som är sakkunniga inom olika genrer av konst, konsthantverk och formgivning går igenom ansökningarna och tar ställning till om de sökande är professionella aktörer. För att juryn ska ha arbetsro är den hemlig.

Måste jag ha ett eget arbetsrum för att delta?
Målet med Konstrundan är att skapa möten mellan den kreativa aktören och besökaren och att ge en bild av hur aktören arbetar. Mötet kan ske i ett arbetsrum, hemma hos aktören eller i ett helt annat utrymme, t.ex. ett offentligt rum.

Varifrån kommer lotterivinsterna?
Konstrundan väljer en lotterivinst per region.