Information för dig som deltar i Konstrundan

Välkommen med i Konstrundan! På den här sidan hittar du relevant information och material.

Deltagarguide

Här [PDF] hittar du deltagarguiden 2021. Den är full av viktig information!

INFOBREV

Alla infobrev som skickas ut till årets deltagare laddas upp här efterhand. På det sättet finns de alltid enkelt till hands!

ANVISNINGAR FÖR VIDEOHÄLSNINGEN

Här [PDF]hittar du enkla anvisningar för hur du gör en videohälsning till din profil på hemsidan.

FACEBOOK BANNERS

Banner 1 [JPG]
Banner 2 [JPG]

Konstens afton 19.8.2021

FB för Konstens afton [PNG]
Info om Konstens afton [PDF]

Tryckmaterial

Konstrundans logo svart: Print [PDF], Web [JPG]

Illustrationen för 2021 av Ulla Donner, [JPG]

Affischerna 2021:
Konstrundan, A3 [PDF]
Konstrundan, A4 [PDF]
Lotteriet, A3 [PDF]

Lotterilapparna, A4 [PDF]

FAQ

Kostar det att delta i Konstrundan?
Nej.

När kan man ansöka?
Ansökningstiden är i januari-februari, ungefär 21.1-21.2, kan variera från år till år.

Vem kan delta i Konstrundan?
Alla professionella konstnärer, hantverkare och formgivare i Finland. Med professionell avses här aktiv och arbetsverksam aktör som har adekvat skolning eller arbetserfarenhet.

Ska jag söka som enskild eller grupp?
En gemensam ansökan som gäller flera aktörer ska lämnas in t.ex. för delade arbetsrum, artotek, instanser med flera arbetsrum eller föreningar eller gillen som har ett utrymme där deltagarna kan presentera sina verk. Såväl instansen som dess deltagare bör uppfylla kriterierna ovan och av största vikt är att deltagarna är på plats under Konstrundan och berättar om sig och sitt arbete.

När ordnas nästa Konstrunda?
År 2021 går Konstrundan av stapeln första veckoslutet i september, 4-5.9.2021.

Vem finansierar Konstrundan?
Hittills har Konstrundan huvudsakligen finansierats med stipendier från finlandssvenska fonder. För framtiden finns planer på att bredda finansieringsbasen: bl.a. önskar vi sälja flera annonser och få sponsorer och vi utreder möjligheterna till att grunda en egen stödförening för Konstrundan.

Vem ingår i juryn?
Tre utomstående personer som representerar olika genrer inom konst, hantverk och formgivning går igenom ansökningarna och tar ställning till om de sökande är professionella aktörer. För att juryn ska ha arbetsro är den hemlig och medlemmarna byts ut med 2 års mellanrum.

Måste jag ha ett eget arbetsrum för att delta?
Målet med Konstrundan är att skapa möten mellan den kreativa aktören och besökaren och att ge en bild av hur aktören arbetar. Mötet kan ske i ett arbetsrum, hemma hos aktören eller i ett helt annat utrymme, t.ex. ett offentligt rum.

Varifrån kommer lotterivinsterna?
Alla deltagare får föreslå vinster till lotteriet. Arrangörerna väljer sedan en vinst per region.