Konstrundans Samarbetsparter 2023

Konstrundan samarbetar med flera olika organisationer inom konst, hantverk och formgivning i Finland.