Projektledare

Åbolands hantverk rf
Julia Nyman
Strandgatan 16 B
21600 Pargas

044 9770773
konstrundan.aboland@gmail.com

Regionkontakter

Östra Nyland

Leena Stolzmann
0400 880526
konstrundan.ostranyland@gmail.com

Helsingfors

Cecilia Hackzell-Ibrahim
040 1460866
konstrundan.helsingfors@gmail.com

Västra Nyland

Jani A. Purhonen
konstrundan.vastranyland@gmail.com

Åland

Edward Johansson
0457 3439797
konstrundan.aland@gmail.com

Österbotten

Christa Friberg
050 555 7507
konstrundan.osterbotten@gmail.com


Sublima Tolkningar, Konstrundan 2018. Foto: Annabelle Antas.