rekordmånga deltagare i årets Konstrunda!

Nu är det klart, vilka alla som deltar i Konstrundan i år! Totalt 490 personer öppnar upp dörrarna till sina skapande rum för allmänheten under första veckoslutet i september.

CORONA
Vi ber alla besökare att bära munskydd och att utöver gällande allmänna rekommendationer också följa de anvisningar som konstnärerna ger. 

Bekanta dig med alla årets deltagare!

På kartan ser du
vilka deltagare som
finns i din närhet!

Läs längre varianter av
tidningens intervjuer här

boka besök för grupper fre 3.9.2021

Som en nyhet för i år kan nu grupper boka besök hos en del av årets deltagare på fredagen, dagen innan själva Konstrundan. Skol- och studerandegrupper, föreningar, företag osv.

Ta direkt kontakt med konstnären och boka ert besök.

Se här vilka deltagare som tar emot besök

vad är KONSTRUNDAN 

Under ett veckoslut i september öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare dörrarna till sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Det centrala målet är att skapa möten mellan de kreativa aktörerna och besökarna.

År 2021 ordnas Konstrundan under veckoslutet 4-5.9. 

På bilden diskuterar Hülya Tokur-Ehres och Leila Cromwell-Morgan Lönnroth om Hülyas konst.

Läs mer

KONSTENS FREDAG 3.9.2021

På Konstens fredag publicerar vi en film med en gratis konstuppgift för alla barn i lågstadieålder! Ta fram penslar och vattenfärger och låt akvarellkonstnären Anette Gustafsson inspirera och handleda dig!

Mera information


årets nyhet: Konstens afton 19.8.2021

I augusti ordnas en auktion där all vinst från försäljningen oavkortat går till den kreativa och konstnärliga verksamheten vid Nya Barnsjukhuset i Helsingfors. Verken som säljs är skapade av Konstrundans deltagare. 

Auktionen genomförs som en online-auktion.
P.g.a. coronan är den planerade fysiska tillställningen i Fiskars bruk inställd.

Auktionen förrättas av auktionshuset Helander och som den viktigaste samarbetsparten står Fiskars Oyj Abp.

Foto: Matti Snellman / HUS

Läs mera här

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK!

På Facebook publicerar vi kontinuerligt nyheter om Konstrundan och dess deltagare. 
 

Till Facebook

 

 

INSTAGRAM @KONSTRUNDAN

 

kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ge respons.

för deltagare

Deltar du i Konstrundan? Här hittar du viktig information, trycksaker, logo och annat du kan behöva.

press

Här kan du ladda ner pressbilder och läsa våra pressmeddelanden.