134. Helena Hartman - Hämiksen vintti

Gatuadress

Tavastvägen 155 C
00560 Helsningfors

Telefon

0400407616

Konstart

Måleri, Visuell Konst

Information om konstnären/gruppen

Jag är född i Sverige, men har bott i Finland en stor del av mitt liv. Jag har avlagt en yrkesexamen som fri konstnär (3-årig utbildning) i Fria konstskolan, samt bildkonstlärarexamen (Konst.mag) från Konstindustriella högskolan. Jag målar för tillfället på heltid i min ateljé i Helsingfors . Tidigare har jag även undervisat bildkonst vid sidan om det konstnärliga arbetet.

Jag strävar till att både lyfta fram det vackra och fina omkring oss men är även mån om att väcka frågor och ta fram sådant som inte syns eller alls diskuteras.
Jag målar ofta utgående från verkligheten och iakttagelser av både den yttre och inre världen. Jag fascineras både av små konkreta detaljer i vardagen, som ljus, skuggor och färger, men strävar även till att betrakta fenomen från olika håll och fördjupa mig i fenomen via olika texter, bilder, forskning.m.m.
Jag målar helst i olja på både mindre och stora målardukar, men kan även kasta mig in i nya material och tekniker på ett lekfullt sätt. Trots att jag utgår från det jag iakttagit och tagit reda på uttrycker jag mig intuitivt och expressivt.

Jag är engagerad i de globala målen och har nu jobbat med diskriminering, kring temat jämlikhet och jämställdhet. Men istället för att “skrika och ropa” kring ämnet, vill jag väcka diskussion och öppna ögon på ett lugnare sätt. Jag har speciellt stannat inför diskriminering av kvinnor, sexualitet och åldrande. Både som enskilda fenomen men också som en helhet. Det finns oskrivna lagar, normer och tabu kring ämnet och jag vill lyfta fram detta. Jag tror att även i Norden där jämlikheten borde vara en självklarhet, finns det osynlig diskriminering och går inte direkt att peka på. Så därför väljer jag att måla med samma tysta strategi. Tavlorna kan ses som blommor fast de även är vulvor, som en hyllning till kvinnlighet, samt även åldrande och sexualitet. Jag väljer att måla blommor också av den orsaken att man kan tänka att det passar sig att kvinnor målar blommor, eller att kvinnor ska endast vara vackra, som blommor. Kvinnornas jämställdhet är en av nyckelfrågorna när det gäller hållbar utveckling.


Köranvisningar

Till exempel med spårvagn 6 eller 8 eller buss 55 eller 71 från järnvägsstationen
Egen bil, cykel eller till fots