177. Pirjo Pirinen - Kristiinan työtuvat

 
Pirjo Pirinen,"Förbifarter V",träsnitt och högtryck, 20cmx20cm,2021,bild:Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen,"Ohituksia V",puupiirros ja kohopaino, 20cmx20cm,2021,kuvaaja: Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen,"Bypasses V",woodcut and carving, 20cmx20cm,2021,photo:T.KähSyanotypi. Bild: K.Pirinen
Syanotypiaa. Kuva: K.Pirinen
Cyanotype. Photo: K.PirinenPirjo Pirinen, "Förbifarter VII", träsnitt och högtryck,  20cmx20cm, 2021, bild: Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen,"Ohituksia VII", puupiirros ja kohopaino, 2021, kuvaaja: Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen, "Bypasses VII", woodcut and carving, 2021, photo: Tommi KähäPirjo Pirinen,"Förbifarter VIII", träsnitt och högtryck,2021, bild: Tommi Kähärä
Pirjo pirinen, "Ohituksia VIII", puupiirros ja kohopaino,20cmx20c 2021, kuvaaja: Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen, "Bypasses VIII", woodcut and carving, 2021, photo: Tommi KähäräPirjo Pirinen, "Blad", cyanotyp, 29xmx42cm, 2021, bild: Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen, "Lehtiä", syanotypia, 29cmx42cm, 2021, kuvaaja: Tommi Kähärä
Pirjo Pirinen, "Leaves", cyanotype, 29cmx42cm,2021, photo: Tommi Kähärä

Gatuadress

Kristiinankatu 4-6, Kristinagatan 4-6
53900 Lappeenranta

Telefon

0400642781

Konstart

Grafik

Information om konstnären/gruppen

Jag är en bildkonstnär från Villmanstrand. Jag har studerat vid LAB Lappeenranta och tog min yrkesexamen i juli 2021. Jag har varit verksam vid Grafiikan Paja sedan år 2020. I min konst tycker jag att kombinera intressanta färger och former. Jag jobbar nu helst med monotypi, högtryck, syanotypi och träsnitt. Jag använder starka färger och temat i mina bilder kan variera från en människa till en objekt och allt emellan.

Program under Konstrundan

Jag kan arrangera en utställning i Grafiikan Pajas lokaler och också sälja min konst. Jag kan diskutera med besökarna om min konst samt jag kan ge en arbetsdemonstration av olika arbetsmetoder. Om behövs jag kan också assistera i workshops.

Instagram: pirjopipo

Köranvisningar

Fästningen, Gamla Stan i Villmanstrand, Katarina torget, Kiristinas verkstäder, ett långt rött timmerhus, en trappa upp.