100. Christine Candolin - Kabelfabriken / Kaapelitehdas

Christine Candolin / SACRED 2022 / Målning med LjusChristine Candolin / Min installationCandolin /  A Hot Gun 2022 / Ljusmålning Candolin/ Stjärnfall 2022/ LjusmålningCandolin /  Tecknet  2022 / Ljusmålning

Gatuadress

Tallbergsgatan 1 B 4. Vån
0180 Helsingfors

Telefon

041-4594439

Konstart

Installation, Visuell Konst

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Har sedan 1980-talet arbetat med rumspecifik konst och installationer, samt målat och fotograferat.
Medvetandets evolution, människans vetande och hennes gestaltning av världen, -samt hennes handlande-, har som ämnen fascinerat mig sedan länge. Detta har således gjort starka innehållsmässiga avtryck också i mitt visuella arbete. Dels undrar jag hur vi skapar och formar vår värld, dels försöker jag förstå hur man förnimmer ; hur vårt inre, vår tid och vår kultur påverkar vårt sätt att se och uppleva. Detta kallar jag den pågående växelverkan mellan “sinnet och materiet”. Mina installationer är allegoriska reflektioner av min upptäcktsfärd inom de ovan nämnda områden.
Kan jag som bildkonstnär reflektera och göra visuella anteckningar i en del av dessa företeelser – jag tycker jag både kan och måste,- för genom konsten kan man bearbeta saker på ett sätt som inte är möjligt i den rationella världen; -konsten är därför - en annan plats -.Mina verk är således inga svar på vetenskapliga frågor, utan de reflekterar mina infallsvinklar, tolkninar och upplevelser i varandet; verken manifesterar därför sådant man inte har ord för. De är med andra ord materiella anteckningar av “- det som är- “. I installationerna använder jag varierande materialer beronede på vad jag vill utrycka; från Sten, glas, stål, betong, potatismjöl till ljus och vatten. Målningar, foton.Textfragment och skrifter har ända sedan 1980-talet haft en stor betydelse, och syftar till tanken och medvetandet. Mina installationer är oftast stora, flerdimensionella verk, där materialet och iden bakom verket visas i kombination av en karg, krass skönhet.


Program under Konstrundan

Jag kommer att vara på plats vid mit arbetsrum för att berätta om min konst och mina tekniker och mina tankar kring konsten.


Köranvisningar

Med metro till Gräsviken och 500 m pråmenad mot Drumsöhållet / eller buss nr 20 till Kabelfabriken / spårvagn nr 8 till Kabelfabriken.