Ansökningsformulär för Konstrundan 2024

OBS! Då du fyllt i de obligatoriska fälten (röd text) på första sidan och trycker på “Fortsätt” får du ett mail till din e-post.

I mejlet finns en länk, via vilken du kan göra ändringar och kompletteringar i din ansökan senare. Om du inte mottagit ett bekräftelsemail lönar det sig att kolla skräpposten.
Om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökningen, kontakta projektledare Frida Gullichsen, konstrundan.helsingfors@gmail.com / 040 370 6327.

Det är viktigt att du fyller i alla sidor i ansökan samt betalar anmälningsavgiften på 20 € inom ansökningstiden - ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Anmälningsavgiften har införts för att täcka en del av de administrativa kostnaderna för Konstrundan. Anvisningar för betalning får du då du skickat in din ansökan.

Alla uppgifter och allt material som du anger i denna ansökan används i anknytning till marknadsföringen av Konstrundan. De uppgifter som du ger för statistiken ges inte vidare till tredje part. De bilder du laddar upp bör du ha rättigheter till, då vi av utrymmesbrist inte har möjlighet att ange fotografen i vårt material.

Hakemuslomake Konstrundan 2024-tapahtumaan

HUOM! Kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät (punaisella tekstillä) ensimmäisellä sivulla ja painat “Jatka”-painiketta, saat viestin sähköpostiisi.

Sähköpostiviestissä on linkki, jonka kautta pääset muokkaamaan ja täydentämään hakemustasi myöhemmin. Jos et ole saanut vahvistussähköpostia kannattaa tarkistaa roskaposti.
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä projektipäällikkö Frida Gullichseniin, konstrundan.helsingfors@gmail.com / 040 370 6327.

On tärkeää, että täytät hakemuksen kaikki sivut ja maksat 20 euron ilmoittautumismaksun hakuajan päättymiseen mennessä - puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Ilmoittautumismaksu on otettu käyttöön kattamaan osan Konstrundanin hallinnollisista kustannuksista. Maksuohjeet saat kun olet lähettänyt hakemuksen.

Kaikkia tässä hakemuksessa antamiasi tietoja ja materiaaleja voidaan käyttää Konstrundanin markkinoinnissa. Tilastoja varten annettuja tietoja ei anneta kolmannelle osapuolelle. Sinulla pitää olla oikeudet hakemukseen ladattuihin kuviin, sillä tilan puutteesta johtuen emme voi nimetä valokuvaajaa.

Application form for Konstrundan 2024

NB! When you have filled out all the mandatory fields (red text) on the first page of the application and press “Continue”, you get an e-mail.

In the confirmation mail there is a link through which you can make changes in and additions to your application later. If you have not received a confirmation e-mail, please check your junk mail.
If you have any questions or need help filling out the form, please contact the project manager Frida Gullichsen, konstrundan.helsingfors@gmail.com / 040 370 6327.

It is important that you fill out all pages of the application and pay the application fee of €20 by the application deadline - incomplete applications will not be considered.

The application fee has been introduced to cover part of the administrative costs of Konstrundan. You get payment instructions after you have submitted your application.

All information and material submitted with this application can be used in the marketing of Konstrundan. The information you give for statistics is not passed on to a third part. You must have the rights to the photographs you upload, as we do not always have space in our printed material to credit the photographer.


1/5

Kontaktuppgifter | Yhteystiedot | Contact information

Kontrollera att e-posten stämmer. Den går inte att ändra eller byta senare.

Tarkista, että sähköpostiosoite on oikein kirjoitettu. Sitä ei voi muuttaa tai vaihtaa myöhemmin.

Check that your email is correct. It cannot be changed later.