Ansökan till Konstrundan 2024 är nu STÄNGD!

Tack till alla som ansökt


 


FÖRDELAR MED ATT DELTA I KONSTRUNDAN

Som deltagare erbjuds man positiv synlighet. Du får en egen profil på www.konstrundan.fi och du presenteras i Konstrundan-tidningen. Tidningens upplaga är över 120 000 ex. Du får också gratis marknadsföringsmaterial.

Under Konstrundanveckoslutet får du nya kunder och intressanta diskussioner och möten med besökarna.

År 2023 räknade vi totalt över 31 000 besökare under Konstrundanveckoslutet, i medeltal hade varje besökspunkt över 80 besökare.

Konstrundan ger dig synlighet i hela landet!NÅGOT DU UNDRADE ÖVER?


För mer information om Konstrundan, kolla länkarna nedan:

 Urvalskriterier 2024
 

 FAQ om Konstrundan för deltagare samt besökare

 Info för deltagare 2024

Vad är Konstrundan?