Arto Ali-Eskola, Ollila

Arto Ali-Eskola är en outsiderkonstnär med många järn i elden - hans konst består av skulpturer i betong och träreliefer som han gör både på beställning och för eget bruk. Han började sin konstnärsbana på 1950-talet med att teckna och hade redan då en tanke om att försörja sig på konst. Tecknandet blev ändå aldrig en karriär men gav Ali-Eskola en bra lärdom om hur man formar en avbild och övning i hur man överför olika dimensioner till ett verk. På 80-talet kom han att skapa tekniken som han fortfarande använder för sina skulpturer, tekniker går ut på att gräva ut en grov form av verket i en jordhög och sen gjuta formen i betong. När verket torkat en tid lyfts det upp och stå och Ali-Eskola fortsätter med att ta fram detaljer genom att täcka verket med en finare massa. Han har skapat skulpturer i den här tekniken i olika storlekar, ett av de största verken är elefant i naturlig storlek som gjordes som ett beställningsjobb till ett privat nybygge. När huset sen senare såldes tog försäljaren med sig elefanten och husets nya ägare beställde sen en hund skulptur i elefantstorlek. Totalt gör han ca 30 skulpturer i året, att göra ett verk tar i arbetstid ungefär 1-5 dagar beroende på storlek om man inte räknar med tiden det tar för betongmassan att torka. Massan torkar, när det kommer till mindre verk, på ungefär en vecka medan större torkar på 4-5 veckor före de kan börja bearbetas. Ali-Eskola trivs med betong som material eftersom det är relativt billigt och lätt att arbeta med.

Ali-Eskola skapar också träreliefer, främst om beställningsverk, genom åren har han gjort ca 1500 olika träreliefer. När beställningarna på senaste tiden minskat har han börjat arbeta med att göra ett kapell där väggarna pryds av olika stora reliefer med religiösa teman. Trä som material fascinerar eftersom man måste vara noggrann och planera med eftertanke hur något skall göras, det går inte att reparera i efterhand utan det som är gjort är gjort. Han har bland annat gjort porträtt av alla finska presidenter som träreliefer för Marttila kommun. 

Idéen för skulpturparken har funnits med sen 1980-talet, men det har främst varit bristen på utrymme som satt stopp för planerna. År 2013 fick Ali-Eskola möjlighet att köpa ett tre hektar stort skogsområde intill sin verkstad och tog chansen, sen 2014 har han aktivt skapat skulpturer för parken. Just nu har han 85 skulpturer och har som mål att skapa 100 stycken. Inspiration för verken får han ur den finska naturen, traditioner och litteratur men det finns också en uppsättning statyer som inspirerats av de mystiska statyerna på påskön. Naturen som tema är för Ali-Eskola speciellt viktig och djurskulpturer är nära hjärtat och enligt honom mer intressanta att arbeta med än avbilder av människor. Han har gjort otaliga statyer av tranor, älgar, hästar och hjortar - alla i naturlig storlek.

Vid sidan om arbetet som konstnär har Ali-Eskola också gjort namn för sig som spåman. Lyhördhet för natur och sin omgivning nämner han som en viktig del i siandet, och kopplar det också ihop med sin konst. Ali-Eskola menar att det krävs en viss sensitivitet för att kunna förutspå vädret och han nämner hur samma sak också krävs för att kunna skapa en själ för konstverket. Han tror att folk i dagens samhälle fjärmat sig från naturen och glömt hur det är att vara lyhörd för den, det finns enligt honom alldeles för mycket annat runt omkring som distraherar.

 

Konstrundan ser Arto Ali-Eskola som ett tillfälle att presentera sin skulpturpark för de som är intresserade av den. Möjligen kommer han också att förevisa arbetstekniker för de som är intresserade att se hur hans verk kommer till.


Text: Veronica Svenskberg
Foto: Jussi Virkkumaa