67. Jan Lappalainen - Skogby Bruk

PallasPallasKoliKoliStill Life

Gatuadress

Skogby bruksvägen 412
10680 Ekenäs

Telefon

0405682935

Konstart

Visuell konst

Information om konstnären/gruppen

Vi är fyra konstnärer, som väljer att tillsammans ställa ut våra arbeten på Skogby Bruk,som lämpar sig utmärkt väl för ändamålet. Som konstnärer söker vi inspiration av varandra och samarbetar också inom olika projekt. Av olika orsaker kan ingen av oss bjuda in många människor till våra egna arbetsutrymmen. Vi är Micaela Lappalainen, Jan Lappalainen Yoshi Omori och Ulla Kostiainen.

Jan är bildkonstnär som arbetar främst med olje- och akvarellmålfärg. Ljus och atmosfär är det väsentliga i hans konstverk.

Program under Konstrundan

I sin verkstad kommer Ulla Kostiainen att presentera sitt arbete och deltagarna kan göra lappexperiment. Man får gärna ta med egna tygbitar som är relevanta på något sätt. Om man vill kan man dela med sig minnen relaterade till lapparna.
Lappar kan också delas eller bytas mellan deltagare.