150. Gun Tallqvist - Artborg 35

Gatuadress

Pilvilinnavägen
04130 Nickby

Telefon

0505642090

Konstart

Keramik, Konsthantverk, Skulptur

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

jag började börja göra keramik som avkoppling på keranmikcentret Septaria.Efter pensioneringen 1993 på heltid.Av min
meritlista framgår utställningar jag deltagit i.Jag har också¨undervisat i keramik bl.annat på Borgå medborgarinstitut.

Mina arbeten är för det mesta rakubrända enligt en urgammal japansk teknik.En stor del av arbetena är väggtavlor sammanställda av olika bitar eller delar.Vid sidan av väggtavlorna gör jag skulpturer,ofta naivistiska,samt brukskeramik i stengods. Sedan 2005 min verkstad i Artborg 35 i Nickby.

Program under Konstrundan

För besökare,vilka ofta själva är keramikintresserade brukar jag berätta om olika metoder och svara på frågor om keramik.För mig är det också givande att höra hur de uppfattar mina arbeten.