156. Ulla Kokki Galleri Postbacken Konstnärsresidens

A sketch of past Ulla KokkiYou are the moonInvariablesNext to my shadow

Gatuadress

Gamla Viborgsvägen 12
07280 Borgå

Telefon

040 675 7275

Konstart

Fotografi

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Jag är fotograf Ulla Kokki. Jag kommer att fortsätta arbetet som kombinerar fotografi och collage under arbetstiteln "The sun is hurting me". Jag arbetar med filmkamera och därför går arbetet långsamt. Jag studerar det alldagliga livet och det som gömmer sig bakom. Det är som att upptäcka och bli medveten om något som först inte finns där. Min avsikt är inte att leta efter något ovanligt eller märkligt, utan att titta särskilt noga på vardagliga ting. Att observera och förundras med hjälp av fotografi och collage, att låta det vanliga och uppenbara förvandlas till något speciellt och därmed bli värt att uppmärksammas. När man tittar tillräckligt länge uppstår frågan om vad allt består av. Med Postbacken utställningen reflekterar jag över alla dessa ögonblick och stunder, samt anledningen till varför vi lever och finns till.

Program under Konstrundan

Jag ställer ut fotografier i Galleri Postbacken. Jag kommer att fortsätta arbetet som kombinerar fotografi och collage under arbetstiteln "The sun is hurting me". Jag arbetar med filmkamera och därför går arbetet långsamt. Jag studerar det alldagliga livet och det som gömmer sig bakom. Det är som att upptäcka och bli medveten om något som först inte finns där. Min avsikt är inte att leta efter något ovanligt eller märkligt, utan att titta särskilt noga på vardagliga ting. Att observera och förundras med hjälp av fotografi och collage, att låta det vanliga och uppenbara förvandlas till något speciellt och därmed bli värt att uppmärksammas. När man tittar tillräckligt länge uppstår frågan om vad allt består av. Med Postbacken utställningen reflekterar jag över alla dessa ögonblick och stunder, samt anledningen till varför vi lever och finns till.


Köranvisningar

Galleri Postbacken finns på museiområdet Postbacken