18. Hulyas Foto & Konst

Geta, Åland, Salt Print, 2021Ålands Granite, Salt Print, 2021Old tree on Geta, Åland, Salt Print, 2021Enjoying Eckerö View, Salt Print, 2021

Gatuadress

Roskarlsvägen 2 A1
22100 Mariehamn

Telefon

04573453228

Konstart

Fotografi, Grafik, Konsthantverk, Måleri, Teckning, Visuell Konst

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Som bildkonstnär arbetar jag med alternativa fotografitekniker, tryck och akvarell. Jag har ett stort intresse för natur och miljö som tydligt avspeglar sig i mitt konstnärliga arbete. Min konst kan behandla små och stora frågor, natur, estetik och miljö. Min önskan är att betraktaren skapar sin egen uppfattning och relaterar till mina konstverk på sitt eget sätt. Därför har mina konstverk ofta visats i en form där besökaren kan interagera med egen känsla.

www.hulyaehres.com, www.lovealand.com, Facebook: hulyaehres.com, Instagram: @hulyatokurehres