79. Katy Hertell - Kabelfabriken

Katy Hertell, keramikkonstnärLuonnon Suojeilija

Gatuadress

Tallbergsgatan 1
00180 Helsingfors

Telefon

040-7492053

Konstart

Formgivning, Keramik, Skulptur

Tillgänglig för rörelsehindrade

Program under Konstrundan

Jag är personligen närvarande i arbetsrummet, där jag presenterar mina arbeten och svara på frågor om material och teknik!


Köranvisningar

C -trappan, 3 våningen