WEBINARIUM 2.9: Hur överleva som konstnär idag?

22.06.2022 kl. 20:09
Det finns inte många självklara ”lediga arbetsplatser” att söka för konstnärer trots en gedigen yrkesutbildning inom konstfältet. Det egna initiativet och den egna kreativiteten är utmärkande för den yrkesverksamma konstnären. Frågan är hur detta upplevs av den enskilda konstnären.

Konstrundan, stiftelsen för Nordiska konstskolan samt Yrkeshögskolan Novia ordnar ett webinarium 2.9.2022 kl. 10-15 med rubriken ”Hur överleva som konstnär idag?” med betoning på den yrkesverksamma konstnärers möjligheter och utmaningar.

Det finns möjlighet att delta fysiskt på plats i Jakobstad på Novia eller att delta digitalt.

Seminariet behandlar konstnärernas möjligheter och utmaningar från olika synvinklar utgående från talarnas olika perspektiv och erfarenhet.

 

Talare under webinariumet :

 

SADE KAHRA

Fotograf

presenterar projektet Yli vaaran vuosien

Sade Kahra har arbetat som fotokonstnär, egenföretagare, sakkunnig och ledare inom den kreativa branschen sedan 90-talet. Hon har en konstmagistersexamen och yrkeslärarexamen, samt ett diploma i kulturproduktion. Som projektledare har Kahra forskat i bildkonstnärens arbete, utvecklat konstutbildning samt bildkonstnärers arbetsvillkor och internationalisering. 

MARKUS ÅSTRÖM

Kurator - Pro Artibus

tar upp en samtida konstscen med utgångspunkt i galleriernas verksamhet

 

 

 

 

 

MICHELE UCCHEDDU

Musiker & DJ

belyser olika möjligheter med att vara verksam i sociala medier inom konst- och kulturfältet.

Så här berättar Michele om sig själv "Jag använder musiken som ett språk för att kommunicera med människor, jag gillar att experimentera och att dela nya idéer med andra musiker. Jag lockas av ljudkonst och ljuddesign, jag försöker alltid att inte upprepa mig själv, även när det är mycket svårt att börja om från början varje gång."

LISEN SUNDQVIST

Bildkonstnär, kulturvetare 

Lisen Sundqvist, bildkonstnär kulturvetare, person med glasögonSätter fingret på de tankar och frågor som en nyutexaminerad bildkonstnär kan ha.

Lisen Sundqvist är bildkonstnär och kulturvetare och har arbetat på kulturfältet bl.a. i Jakobstad, Helsingfors och Åbo under många år. Erfarenheter från konst-, litteratur- och musikbranschen har gett många insikter om praktiskt arbete i kultur- och konstvärlden. 

 

 

 

ANNI LAUKKA

Bildkonstnär

Delar med sig av sin aktivitet inom konstfältet. 

Anni Laukka (född 1982) är en bildkonstnär från Karleby, med examen i bildkonst från yrkeshögskolan Novia (2020). Hon jobbar främst med skuggskulpturer, fotokonst och konstgrafik. Laukka är en av konstnärerna Svenska Kulturfonden i år beviljade arbetsstipendie till.

foto: Daria Gatska

 

 

 

Konstrundan

KONSTRUNDAN 2022 – en härlig blandning kreativitet och kunnande

Under första veckoslutet i september lö–sö 3–4.9.2022 kan du besöka 450 professionella konstnärer, hantverkare och formgivare i hela landet och få en inblick i deras arbete.
22.06.2022 kl. 19:34
Konstrundan, illustration i svartvitt med en människa i mitten med basker på huvudet. Olika djur och människorfigurer i bakgrunden

Deltagarna för den 15 Konstrundan har valts

Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under Konstrundan öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. I år deltar 450 kreativa aktörer.
31.03.2022 kl. 16:25

Konstrundans insamling via Finlands Röda Kors

Vi har öppnat en inslamlingsbössa genom vilken du kan donera pengar till Röda Korsets katastroffond.
08.03.2022 kl. 12:30
Konstrundan banner 2022, Jenni Tuominens illustration. Svart vit teckning med människor och djur omringat av blommor.

Sätt färg på Konstrundan 2022!

Nu presenteras årets Konstrundan-illustration och illustratör Jenni Tuominen. Konstrundan har arrangerats i Finland sedan år 2008 och evenemanget har från början ordnats enligt samma koncept. Däremot har Konstrundan visuella form ändrat varje år, då varje Konstrundan har fått sin egen illustration
09.02.2022 kl. 10:00
Konstrundan logo 2022

Platserna, färdiga - Konstrundan!

Nu är det dags igen! Första veckoslutet i september ordnas Konstrundan för femtonde gången. Ansökan öppnas i medlet av januari, är du professionell aktör inom konst, hantverk eller formgivning kan du söka med!
19.01.2022 kl. 15:10

Nya medarbetare!

Under hösten rekryterade vi ny regionkontakt till Österbotten och anställde en sekreterare
04.01.2022 kl. 12:00

Konstens Afton

Konstauktionen den 19.8 inbringade 3000 € för den kreativa och konstnärliga verksamheten i Nya Barnsjukhuset.
03.01.2022 kl. 13:59
foto: Matti Snellman / HUS

Årets nyhet: Konstens afton 19.8.2021

- en konstauktion till förmån för Nya Barnsjukhuset i Helsingfors
10.08.2021 kl. 14:38

Nyhet: Gruppbesök på Konstens fredag 3.9.2021

Boka ett besök för din grupp hos någon av årets deltagare
23.06.2021 kl. 00:01