Konstrundan, illustration i svartvitt med en människa i mitten med basker på huvudet. Olika djur och människorfigurer i bakgrunden

Deltagarna för den 15 Konstrundan har valts

31.03.2022 kl. 16:25
Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under
Konstrundan öppnar professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. I år deltar 450 kreativa aktörer.

KONSTRUNDAN 3–4.9.2022


I år går Konstrundan av stapeln under första veckoslutet i september. Då håller deltagarna sina ateljéer öppna kl. 11–17. Konstrundan är gratis för både deltagare och besökare.


Tack vare effektiverad marknadsföring och alla tidigare deltagare som spridit budet om Konstrundan,
fick vi igen rikligt med ansökningar. I årets Konstrunda kommer nästan 450 kreativa aktörer att
delta.

Lista på årets deltagare finns här [PDF].  På hemsidan www.konstrundan.fi publiceras deltagarpresentationerna i maj.

Till vår stora glädje kan vi meddela att Jenni Haukio, maka till republikens president, är beskyddare
för Konstrundan 2022.


Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och formgivning. Konstrundan stöder deltagarna i deras yrkesutövande och skapar nya försäljningstillfällen samt ett nätverk som de kan utnyttja i sitt framtida arbete.


I år firar Konstrundan femton år, genom åren har evenemanget vuxit från att arrangerats endast på en
handfull orter med omkring 100 deltagare till ett stort landsomfattande evenemang med närmare 500
deltagare och över 20 000 besökare”
, säger projektledare Martina Lindberg. ”Deltagarna uppskattar verkligen de möten med besökare som uppstår och de möjligheter för nätverkande som evenemanget hämtar med sig. Och vi vill fortsätta utveckla vårt alldeles fantastiska koncept”.

 

KONSTRUNDANTIDNINGEN


I år utkommer vår tidning i juni med en upplaga på ca 120 000 exemplar. I tidningen presenteras årets
deltagare, det finns intervjuer med deltagare och information om Konstens Fredag och Konstrundan
lotteriet.

KONSTENS FREDAG


I år ordnas Konstens fredag 2.9 enligt samma koncept som i fjol. Vi beställer en film där en konstnär får presenterar sig själv och sin teknik, och sedan ger barnen en konstpedagogisk uppgift att utföra. Filmen och uppgiftsbeskrivningen skickas till alla lågstadieskolor i Finland och den görs på svenska men dubbas också till finska och engelska.
Uppgiften lanseras den 2.9 på Facebook och www.konstrundan.fi. Lärare och föräldrar ombeds sedan skicka foton av resultaten till Konstrundan som vi presenterar dem på våra sociala medier!

Konstrundan