JUBILERANDE KONSTRUNDAN LYCKADES ÖVER FÖRVÄNTAN!

11.10.2022 kl. 11:01
Första veckoslutet i september ordnades Konstrundan i Finland för femtonde gången. Närmare 440 konstnärer,
konsthantverkare och formgivare öppnade sina dörrar för allmänheten och bjöd besökarna på samtal och
diskussioner, arbetsuppvisningar och energigivande upplevelser. Totalt hade de besök av över 28 000 nyfikna
konstvänner.

Det är alldeles fantastiskt att Konstrundan lockat så många besökare i år”, säger projektledare Martina
Lindberg, ”de senaste åren har intresset för Konstrundan ökat och vi har deltagare med i hela landet, från Nuorgam i norr till Eckerö i söder”.


Alla deltagare finns presenterade på hemsidan www.konstrundan.fi/ateljeer och kan självfallet kontaktas för besök även utanför Konstrundanveckoslutet.

Deltagarna uppskattar Konstrundan och är tacksamma för alla besökare som stött det kreativa fältet. Det viktigaste är inte alltid att man köper något, redan bara visat intresse för konstnärernas arbete betyder mycket. Responsen som vi fått av deltagarna visar att möten och diskussionerna med besökarna är högt uppskattade. Vi har fått respons av deltagarna och ska ta med den i planeringen av kommande Konstrundor.

Nästa år hålls Konstrundan 2–3.9.2023 och vi hoppas locka med många nya deltagare. Ansökningstiden är 20.1–20.2.2023.

Konstens Fredag 2.9.2022

Under fredagen före Konstrundan publicerade vi en film som är riktad till alla barn i lågstadieålder. I filmen
berättar konstnären Anna Semerdjiev om sig själv och sitt arbete. Därefter ger hon barnen en pedagogiskt
genomtänkt uppgift, som de kan utföra i skolan eller i hemmet. Årets uppgift heter Smakfullt och giftfritt där
Anna visar hur man kan skapa målningar med bär, kaffe, citron och matsoda.

Med hjälp av filmen kan barnen utföra uppgiften själva, men lärare och föräldrar behöver hjälpa till med att samla ihop det material som behövs. Instruktioner och filmen finns på www.konstrundan.fi/konstens_fredag. Filmen finns på svenska, finska och engelska och finns textad till alla tre språken.

Dela gärna era skapelser med oss via sociala medier. Tagga @konstundan i inläggen och använd gärna
hashtaggarna.


#konstensfredag #taiteenperjantai #konstrundan #konstrundan2022


Vi erbjöd också gruppbesök för skolor och föreningar hos 180 Konstrundan deltagare under fredagen. Totalt
nappade ca 100 grupper på erbjudandet.
 

Webinarium för konstnärer 2.9.22

I samarbete med Yrkeshögskolan Novia och Stiftelsen för Nordiska konstskolan ordnade vi i år ett
webinarium med titeln ”Hur överleva som konstnär idag?”. Fem aktörer inom konstfältet berättade sina tankar om konstnärskap som yrke och kom med praktiska råd. Inspelningarna av talturerna kan man ta del av på www.konstrundan.fi eller på Youtube-kanalen Konstrundan Helsingfors.


Webinariet var omtyckt och kommer att få en fortsättning under vintern, följ med Konstrundans sociala medier och hemsida för mer information.
 

 

Konstrundan