Bekanta dig med årets deltagare

11.05.2023 kl. 09:00

Under första veckoslutet i september lö–sö 2-3.9.2023 kan du besöka 350 professionella konstnärer, hantverkare och formgivare i hela landet och få en inblick i deras arbete.

Nu kan du bekanta dig med årets deltagare på vår hemsida www.konstrundan.fi/ateljeer. Varje deltagare har en egen profil och beskriver sig och sitt arbete i både bild och text. På kartan på hemsidan kan du också lätt se vilka besökspunkter som finns i din närhet, eller så kan du planera in en veckoslutsresa utgående från de konstnärer du vill besöka!

Konstrundan är ett etablerat evenemang, som årligen har ordnats i Finland sedan 2008. Under Konstrundan öppnar årets deltagare sina ateljéer och verkstäder för allmänheten. Besökspunkterna är öppna kl. 11–17 båda dagarna.

Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och formgivning samt att främja det kreativa arbetet genom att skapa möten mellan allmänheten och de kreativa aktörerna.

KONSTENS FREDAG 1.9.2023

Sedan år 2012 har Konstrundan ordnat olika verkstäder och program för barn och unga. Vi hoppas att så många barn som möjligt får ta del av programmet! Målet är att ge en positiv bild av kreativa yrken och inspirera barn till skapande verksamhet.

FILM MED GRATIS KONSTUPPGIFT

Vi producerar en film där bildkonstnären Majbritt ”Maikku” Huovila presenterar sig själv och sitt arbete och hon har gjort en inspirerande konstpedagogisk uppgift för barnen att utföra. Filmen görs på finska och dubbas till svenska och engelska. Filmen lanseras på Konstens fredag 1.9 på hemsidan och på Facebook. Instruktioner till uppgiften publiceras på hemsidan i augusti.

För mera information, kontakta sekreterare Anne Johansson Padilla, konstrundan.info@gmail.com

Konstrundan