Konstrundan slog rekord i år igen!

13.10.2023 kl. 14:21
Första veckoslutet i september ordnades Konstrundan i Finland för sextonde gången.
Närmare 350 konstnärer, konsthantverkare och formgivare runtom i Finland öppnade sina dörrar för allmänheten och bjöd besökarna på berättelser om deras konst, arbete, arbetsuppvisningar, workshops och inte minst, fina och engagerande diskussioner.

Totalt fick Konstrundans konstnärer besök av över 31 500 nyfikna konstintresserade, d.v.s. rekord igen. “Att vi hade mindre deltagare men fler besökare i år tyder detta än en gång på det brinnande behovet för ett evenemang av detta slag, där en direktkontakt med konst och dess utövare kan inspirera åt båda hållen. Helt fantastiskt!” säger projektledaren Frida Gullichsen.

Alla deltagare finns presenterade på Konstrundans hemsida och kan självfallet kontaktas för besök och uppköp även utanför Konstrundan-veckoslutet.

Enligt den samlade feedbacken så uppskattar deltagarna Konstrundan och är tacksamma för alla besökare som stött det kreativa fältet. Responsen som vi fått av deltagarna visar att möten och diskussionerna med besökarna är högt uppskattade. “Kontakten med andra människor, som man annars aldrig träffar och möjligheten att prata om konst.” sade en av årets deltagare om det som Konstrundan gör möjligt.

Det viktigaste är inte alltid att man köper något, redan bara visat intresse för konstnärernas arbete betyder mycket. Dock rapporterar över 75% av våra deltagare att de sålde verk under Konstrundan-veckoslutet.

All respons av deltagarna tas med i planeringen av kommande Konstrundor. Nästa år hålls
Konstrundan 7-8.9.2024 och vi hoppas locka med många nya deltagare. Ansökningstiden är
15.1-25.2.2024.

Konstens fredag 1.9.2023
Under fredagen före Konstrundan publicerade vi en film som är riktad till alla barn i lågstadieålder. I filmen berättar konstnären Maikku Huovila om sig själv och sitt arbete. Därefter ger hon barnen en pedagogiskt genomtänkt uppgift, som de kan utföra i skolan eller i hemmet. Årets uppgift heter “En bra plats” och går ut på att alla har en bild av en plats som är viktig eller betydelsefull, en bild av en tillflyktsort i svåra stunder. Huovila guidar var och en att måla och rita sig fram till denna. Med hjälp av filmen kan barnen utföra uppgiften själva, men lärare och föräldrar behöver hjälpa till med att samla ihop det material som behövs. Instruktioner och filmen finns på vår hemsida - Konstens fredag.

Filmen finns på svenska, finska och engelska och finns textad till alla tre språken. Filmen produceras av Filmbutik.

Dela gärna era skapelser med oss via sociala medier. Tagga @konstrundan i inläggen och
använd gärna hashtaggarna.
#konstensfredag #taiteenperjantai #konstrundan #konstrundan2023

Vi erbjöd också gruppbesök för skolor och föreningar hos 150 Konstrundan deltagare under fredagen. Totalt nappade ca 50 grupper, ungefär 600 personer, på erbjudandet.

Konstrundan Helsingfors