Person med långt mörkt hår, blå tröja och mörka byxor håller i en videokamera. Illustration till Konstrundan 2024

ANSÖKAN TILL KONSTRUNDAN 2024 HAR ÖPPNAT

15.01.2024 kl. 09:00
Nu är det aktuellt för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare att lämna in
ansökan till Konstrundan 2024. Ansökningstiden är 15.1–25.2.2024. Ansökningsformuläret och mera information finns på hemsidan www.konstrundan.fi.

Under första veckoslutet i september, lö–sö 7–8.9.2024, ordnas den sjuttonde Konstrundan i Finland. Då öppnar de medverkande kreativa aktörerna sina arbetsrum för allmänheten.

Syftet med Konstrundan är att öka förståelsen för inhemsk samtidskonst, konsthantverk och formgivning. År 2023 medverkade 347 konstnärer i hela landet och det blev rekordmånga besökare, sammanlagt över 31 000 besök under Konstrundan-veckoslutet.
 

Som deltagare får man synlighet, nya kontaktnät, möjlighet till direkt försäljning och framför

allt genererar Konstrundan många möten med konstintresserade människo

“I tider av global osäkerhet, kan de lokala nätvärken fungera som en trygghet. Samma gäller även konstupplevelser. Konstrundan erbjuder allmänheten en möjlighet att få en bild av människan bakom konstverken man beundrar och vill veta mera om. För konstnären är Konstrundan ett konkret medel att öka sin kundkrets. Genom att möta konstnärer och hens konstverk kan ett spontant intresse uppstå” säger projektledare Frida Gullichsen hoppfullt.

På Konstrundans hemsida hittar man all information angående ansökan, vad det innebär att vara med i Konstrundan samt vad som händer när.

Sprid gärna informationen om Konstrundan till kreativa aktörer i era nätverk!

NYTT FÖR 2024


Ny regionkontakt i öst

Konstrundan har fått en ny regionkontakt i östra Finland. F.r.o.m januari 2024 tillträder Tiina Rajakallio, smyckeskonstnär bosatt i Villmanstrand, som represenant för Konstrundans deltagare i öst. 

Tiina Rajakallio är smyckekonstnär och -designer med en M.F.A. från Konstfacks metallprogram i Stockholm. Hon är aktiv i föreningar och projekt inom sitt område och har de senaste tre åren varit ordförande för hantverksföreningen Täky ry i sydöstra Finland. Rajakallio arbetar heltid med smycken och med smycken i små serier i sin ateljé i Villmanstrand och ställer ut sina verk internationellt.

Hon anser att Konstrundan är ett utmärkt medium för interaktion mellan konstnärer, hantverkare och allmänheten. "Det är fantastiskt att kunna bidra till dessa möten!"

Konstrundan byter organisatör 

Konstrundan har glädjen att berätta om ett arrangörsbyte inför den kommande upplagan 2024. Efter noggrant övervägande går facklan från Åbolands hantverksförening rf i Pargas över till Kulturföreningen Grand i Borgå, vilket markerar ett nytt kapitel för Konstrundan.

Beslutet att byta arrangör var ett samarbetsbeslut som drevs av interna diskussioner bland Konstrundans teammedlemmar, som inkluderar 6 regionala kontakter, en sekreterare, en projektledare och en styrgrupp bestående av 4 personer. Flytten är en del av ett bredare initiativ för att införa positiva förändringar för både deltagare samt utveckling av Konstrundans kringevenemang.

Flytten till Borgå gör det möjligt för Konstrundan att centralisera sin arbetsverksamhet, vilket förbättrar teamarbete och samarbete. Geografiska överväganden spelade en roll, eftersom interaktioner ansikte mot ansikte blir mer genomförbara. Det är viktigt att förändringen ligger i linje med regionalpolitiska mål, eftersom Konstrundan vill fokusera på att stärka sin närvaro och sina samarbeten. Inte bara detta i Nyland, men även t.ex i Östra Finland, med Konstrundans nya regionkontakt, Tiina Rajakallio, som är hemma från regionen.

Konstrundan uttrycker sin tacksamhet till Åbolands hantverks förening rf och ser fram emot ett fortsatt samarbete i Konstrundans namn!

Konstrundan