Taiteilija Antero Kare työhuoneessaan

Egentliga Finland: Antero Kare

04.08.2023 kl. 07:21
Antero Kare, en anmärkningsvärd självlärd bildkonstnär, bjuder in Konstrundan för att utforska biokonst genom sin keramik. Genom sitt arbete fördjupar Kare sig i teman som tid, förändring, transformation samt livets komplexa natur.

Med en mångsidig konstnärlig karriär som omfattar målning, skulptur och många andra former, kan man genom hans kreativa utveckling tydligt skåda Kares hängivenhet till sitt hantverk.

Under vår intervju delade Kare med sig om samspelet mellan hans konstskapande och hans konstskriverier. Hans entusiasm för samtidskonst kommer från både handlingen att skapa egna verk och engagera sig i kritiskt skrivande, bl.a. i Nordens första konstpublikation, Taide. Två medel, skrivandet och målandet, som i början av hans konstkärriär matade varandra onändligt. Detta tillsammans med läsarnas respons på hans skrivna arbete lade en stark grund för ett liv ägnat åt att skapa konst. Med en karriär på fem decennier som spänner sig över konsthistoria, konstjournalistik och bildkonst, fördjupar Kare sig nu i keramik och biokonst.

Kare berättade passionerat om biokonst och sin fascination för gammal, förhistorisk konst -  klippmålningar. Han talade om en orubblig koppling till naturen och de förhistoriska konstnärerna som fångade dess väsen genom sina skapelser på klippor och berg som fortfarande står kvar idag. Kares möten med forntida klippkonst har lämnat ett intryck som frambringar en stark känsla av att dela en stund och en förflutnas konstnärer. En brygga mellan nuet och en tid länge sen, där konst och natur står oförändeligt.

Biokonst fungerar som en fängslande resa tillbaka i tiden för Kare, där han utforskar samspelet mellan konst och biologi. Han har tidigare genom sina abstrakta målningar och referenser till konsthistoriska epoker fördjupat sig i den kultur- och naturhistoria som formar vår förståelse av själva livet. Hans pågående projekt, centrerat kring keramik och förhistoriska symboler, speglar hans fortsatta strävan att reda ut det förflutnas mysterier och deras inverkan på samtidskonst.

När man blickar framåt ligger Kares nuvarande fokus på keramik där mineraler och mikrober formar och påverkar leran han arbetar med. Den kreativa processen ger honom enorm glädje, särskilt denna påtagliga interaktionen mellan materialen. Med inspiration från det naturliga landskapet hämtar Kare lokalt rikligt med lera vilket ger hans konstverk en stark anknytning till den omringande miljön. Genom noggrant experimenterande strävar han efter att etablera bestående förbindelser mellan konst, natur och omvärlden.

Hans dagliga rutin går ut på att forma lera med tillägg av glas, mineraler och spännande mikrober. I ugnen bränner han sina skapelser till härdade sternar av konstnärligt uttryck med levande organiska material som tar sin egen form i leran. När vi avslutade vårt samtal bad jag Kare med sig hur han behåller nyfikenheten och hittar inspiration i vardagen. Hans började ivrigt berätta om hans fascination av ett påbörjande långtidsprojekt, där han själv anskaffar det material som behövs för hans keramik, lokalt, från naturen som han omringas av. 

Besökare av Konstrundan kan förvänta sig att fördjupa sig i Antero Kares konstnärliga universum. Utöver Kares mångåriga deltagande i Konstrundan hålls även en grupputställning i Somero med keramiska hantverkare varje sommar tillsammans. En inblick i Anteros verk är säkerligen en tankeväckande hyllning till kreativitet och utforskning, där förhistoriska symboler och naturens under möts och bjuder in en att begrunda samspelet mellan konst och liv.

Frida Gullichsen