114. Kaisa Kaanela - Kuvamuoto

Ilottelu, 115 cm x 90 cm, öljy kovalevylle, 2021Taiteilija työhuoneellaLeikki, 114 cm x 98, öljy kovalevylle, 2021Neliö, kaari, tähti, 218 cm x 145 cm, öljy kankaalle, 2022Värisommitelma, 114 cm x 98 cm, öljy kovalevylle, 2021

Gatuadress

Näkinkuja 8
00530 Helsinki

Telefon

+358442523006

Konstart

Måleri

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Jag är fotograf och målare. Numera kallar jag mig själv bildformgivare. Jag inledde mina konststudier i Helsingfors som 20- åring. Sedan dess har jag studerat bildkonst och fotografering vid många olika skolor. Jag är intresserad av olika tekniker för konst och jag vill ha förnyelse i det jag gör. Jag strävar efter att styra mitt arbete i mer abstrakt riktning: bort från inlärd avbildning. För mig är färgerna alltings början och slut.
Ljudvärlden är en viktig ingrediens i mitt arbetssätt, när jag bygger upp bilder och målar.
Allt påverkas av allt när man målar. När jag arbetar formar sig den omgivande ljudvärlden till en del av målningen. Olika rytmer, tyngden i ljudet och trafikbullret får i mina målningar form och färg. Tystnaden är ett ljudlandskap som jag i allt högre grad märker mig sakna. I målningarna återges tystnaden i färgernas mjuka harmoni.
De visuella bilderna finns i mitt huvud, ljudvärlden är här och nu.

www.kuvamuoto.com, Facebook: Kuvamuoto, Instagram: kaisakaanela.art