185. Moa Cederberg

Kökar residens 2022Personbild Fält, Textil väv, 2022Sätt att se sig själv, textil väv, 2022In Between, installation, 2019

Gatuadress

Töckmovägen 48
66100 Malax

Telefon

0406501501

Konstart

Konsthantverk, Textil

Tillgänglig för rörelsehindrade

Information om konstnären/gruppen

Moa Cederberg är textilkonstnär baserad i Malakta, Österbotten. Hon har en kandidatexamen i bildkonst från Yrkeshögskolan Novia och har studerat textil vid Nyckelviksskolan i Stockholm.
I sitt arbete går hon en balansgång mellan traditionella textila hantverkstekniker och andra uttrycksformer. Genom att låta dessa kollidera undersöker hon identitet och mellanförskap. I detta mellanrum utforskar hon också existensen i rummet där de olika uttrycksformerna tar plats.

Program under Konstrundan

Besökarna kan bekanta sig med textila hantverksmetoder i min studio samt testa på dessa.

moacederberg.fi, Instagram: Bleyner_Yine